Bước 1:
Chọn bài giảng rồi bấm vào đề tài bài giảng hiện trên máy để dẫn tới trang Youtube


Buoc1

- Bước 2: Thêm 2 chữ ss vào trước chữ youtube trong cái link ở phía trên rồi Enter để dẫn đến trang download 
https://www.ssyoutube.com/watch?v=qTpW6f1A2rU

Buoc2-


- Bước 3: Bấm vào chữ Download (thường thì mình download ở dạng MP4. Nếu quý vị muốn download ở dạng khác thì bấm vào mũi tên đi xuống ở chữ Download để chọn dạng mình muốn) 

download

ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com