Lịch Trình Khóa Tu Hằng Tháng

09 Tháng Hai 20189:21 SA(Xem: 18680)
TU VIỆN TRÚC LÂM
Lịch Trình Khóa Tu Hằng Tháng
từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018


Ngày 06-07 tháng 1 nhằm ngày 20-21 tháng 11 năm Đinh Dậu
Ngày 03-04 tháng 2 nhằm ngày 18-19 tháng Chạp năm Đinh Dậu
Ngày 03-04 tháng 3 nhằm ngày 16-17 tháng Giêng năm Mậu Tuất (Thượng Nguyên)
Ngày 26 tháng 3 Một ngày tu học cho trẻ em 7-12 tuổi (Trúc Lâm)
Ngày 27-29 tháng 3 Khóa tu Mùa Xuân thanh thiếu niên (Tây Thiên)
Ngày 30-31/3 – 1-2/4 Khóa tu Mùa Xuân tại Tây Thiên (Phật Niết Bàn/Quán Âm)
Ngày 05-06 tháng 5 nhằm ngày 20-21 tháng 3 năm Mậu Tuất
Ngày 09-10 tháng 6 nhằm ngày 26-27 tháng 4 năm Mậu Tuất
Ngày 07-08 tháng 7 nhằm ngày 24-25 tháng 5 năm Mậu Tuất
Ngày 19-20 tháng 7 Sinh hoạt cho trẻ em từ 7-12 tuổi (Tv.Trúc Lâm)
Ngày 23-28 tháng 7 Khóa tu Mùa Hè cho Người Trẻ (Youth Retreat)
Ngày 01-10 tháng 8 Khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 16 tại Tv. Tây Thiên
Ngày 23-23 tháng 9 nhằm ngày 13-14 tháng 8 năm Mậu Tuất (Trung Thu)
Ngày 5-8 tháng 10 Khóa tu Mùa Thu tại Tv. Tây Thiên
Ngày 24-25 tháng 11 nhằm ngày 17-18 tháng 10 năm Mậu Tuất (Hạ Nguyên)
Ngày 22-23 tháng 12 Pháp Hội Niệm Phật
Ngày 26-28 tháng 12 Khóa tu Mùa Đông Teenager tại TV. Tây Thiên
Ngày 29-31 tháng 12 Khóa tu Mùa Đông – Sám hối và trì Kinh Pháp Hoa

Ghi chú: Thời gian của khóa tu hằng tháng là 24 giờ, từ 8:30 sáng Thứ Bảy đến 8:30 sáng Chủ Nhật. Nếu
chương trình có thay đổi TV sẽ thông báo sau.

NỘI QUY KHÓA TU
Để giúp cho đại chúng có nhiều lợi lạc, trong khóa tu xin nhớ luôn phòng hộ thân tâm, giữ gìn chánh niệm,
tập quán chiếu những thói quen, chỉnh đốn những tật xấu dựa trên căn bản Giới-Định-Tuệ. Trong thời gian
tham dự khóa tu xin đại chúng hoan hỉ áp dụng các điều sau đây :
1.Trong đạo tràng tụ học nên nói năng hoà hoản, cởi mở, vui vẻ không câu nệ chấp trước, sống đúng tinh
thần lục hòa.
2.Hoàn toàn giữ im lặng trong khi nghe Pháp, tham thiền, ăn cơm và ngủ nghỉ.
3.Không nên đem chuyện thị phi, thế sự bàn bạc trong đạo tràng. Tập nói ít lại, nói vừa đủ nghe, đừng để
động niệm những người bên cạnh.
4.Giữ gìn oai nghi và chánh niệm trong khi đi, đứng, nằm và ngồi.
5.Khi nghe chuông báo hiệu, vân tập đúng nơi chỉ định, không nên chậm trễ
6.Chỉ những người trong ban trai soạn và hành đường mới nên vào nhà bếp, người không phận sự dành thời
giờ tu tập.
7.Tận tâm làm tròn công việc được giao phó.
8.Giữ gìn phòng xá ngăn nắp, sạch sẽ.
9.Những vật quí không nên mang theo trong khoá tu để tránh sự thất lạc.
10.Trong khóa tu hạn chế dùng điện thoại hay tiếp nhận điện thoại hầu tránh cho tinh thần khỏi ngoại duyên
chi phối. Nếu có việc cần rời khỏi đạo tràng, nên liên lạc với vị chúng trưởng hoặc chư Tăng Ni điều hành.
(chương trình có thể tuỳ duyên thay đổi. Sẽ có thông báo)


Cách Ghi Danh Tham Dự Các Khóa Tu 

Chúng con / chúng tôi xin nhắc lại tên của phi trường là <Edmonton International
Airport (YEG)>. Đồng thời chúng con / chúng tôi cũng xin quý Ngài và quý tu
sinh hãy cố gắng chọn <giờ phút> đến phi trường Edmonton không quá 10:00 giờ
tối để tránh trường hợp các chuyến bay bị đình trệ (delay) hay bị hủy (cancel) và
đở phần vất vả cho Ban Vận Chuyển. Quý Ngài và quý vị có thể gửi ngày giờ và
chuyến bay qua email tvtruclam97@gmail.com , hoặc ghi danh qua số điện thoại 
(780) 471-1093, hay Thầy Đức Tạng số điện thoại (780) 278-0409.
Kính chúc chư tôn tịnh đức Tăng-già và quý thiện tín Phật tử, thân tâm an vui, tùy
tâm vô ngại.
Edmonton 15.4.2017
Tu viện Trúc Lâm 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com