31 Tháng Mười 2014(Xem: 31931)
Khóa tu Xuất Gia Gieo lần đầu tiên được tổ chức tại Tu Viện Trúc Lâm vào tháng 7 năm 2003. Mục đích là tạo điều kiện cho quí Phật tử phát tâm xuất gia cầu giải thoát mà chưa thực hiện được, nhưng có thể kết duyên lành hầu chí nguyện được thực hiện trong tương lai ở kiếp này hay kiếp khác.
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com