Một số phật tử Tu Viện Trúc Lâm làm thiện nguyện và sản xuất băng giảng để làm quà tinh thần cho quí vị. Băng đã được đưa lên mạng để quý vị trực tiếp nghe và cũng có thể tải băng thẳng từ trang nhà này để tiện việc gởi băng và cước phí. Hảy xem hướng dẩn cách tải băng (download).
Trong trường họp đặc biệt xin quí vị thỉnh băng qua đơn dưới đây. Kính chúc quí vị ngày đêm an lạc. - Ban thông tin trang nhà Trúc Lâm.
 
Request CDs and DVDs
Please use the following form to request CDs or DVDs. These products have been produced and contributed by brothers and sitsers in the sangha community. If possible, we encourage you to download directly from the website to save on shipping and processing costs.
To download, right click on the item, then choose “Save Target As” or “Save Link As”. Follow the dialogue box on your computer to choose folder where files are to be saved. Click “Save”.
We hope you enjoy the talks! – The web publishing group for TrucLam.ca

Họ & Tên
Địa chỉ
Thành phố
Khu vực
Mã vùng
Số điện thoại
Email
Loại
Mã sản phẩm
Nội dung
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com