English Dharma Talks DVDs 2018

24 Tháng Tư 20188:14 SA(Xem: 557)


Impermanence of daily life (Tv.Truclam, Feb.9, 2018)

Make Your New Year Become Real  (Tv.TrucLam, Jan.12, 2018)

Be Normal (Tv.TrucLam, Jan.7, 2018)

Begins A New Year  (Tv.Tuc Lam, Jan.5, 2018)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com