CDs - 2022

08 Tháng Ba 202210:53 CH(Xem: 7836)
*** Cách download:  
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download)  
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click)  
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)  1347. "Hành Xứ" Của Chúng Ta
(Tv. Huyền Quang, 30.10.2022)     
     

1346. Bậc Chân Nhân 1
(Tv. Huyền Quang, 28.10.2022) 
 
Bậc Chân Nhân 2
(Tv. Huyền Quang, 29.10.2022)   


1345. Nuôi Dưỡng Duyên Lành
(TV. Linh Sơn, Montreal, PQ Oct 25, 2022)   


1344. Ai Bị Núi Đè
(Centre Leonardo Da Vinci Montreal, QC Oct. 24, 2022)     

1342. 
1341. Nghiệp Quả khi Chín Muồi (PC câu 119,120)
Tv. Trúc Lâm Oct 16, 2022 


1340. Lấy Tình Chung Phụng Sự (Vấn đáp)  
KT Mùa Thu Tv. Tây Thiên, 10.10.2022    

1339. 
1338. Thấy Rõ Nhân Duyên
(KT Mùa Thu Tv. Tây Thiên Oct 7, 2022)    


1337. Thực Tập Quán Chiếu
(KT Mùa Thu Tv. Tây Thiên Oct 7, 2022)   


1336. Thiện - Ác (Kinh PC Phẩm Ác 9)
 Tv. Trúc Lâm Oct. 1, 2022   

1335. 

1334. Thấy Pháp Tối Thượng (Kinh Pháp Cú câu 114-115)
Tv. Trúc Lâm 18.9.2022    


1333. Khéo Sống với Pháp Lành
(Tv. Trúc Lâm 17.9.2022)     


1332. Một Ngày Sống Tinh Cần (Kinh PhápCú câu 112-113)
Tv. Trúc Lâm 11.9.2022   


1331. Người Cư Sĩ Trọn Vẹn  
(Chùa Tây Trúc 3.9.2022)    


1330. Phước Khiêm Cung (Kinh Pháp Cú câu 109-110-111) 
Tv. Trúc Lâm 28.8.2022    


1329. Pháp Tăng Trưởng Trí Tuệ 
(Tv. Trúc Lâm 27.8.2022)     


1328. Tướng Trạng Tốt Xấu  (
Chùa Hải Đức Regina SK 21.8.2022)     


1327. Tu Tướng - Tu Tâm  
(Lễ Vulan Chùa Hải Đức Regina, SK 21.8.2022)   


1326. Thể Hiện Tình Cảm  
(Lễ Vulan Chùa Chánh Tâm Saskatoon, SK 20.8.2022)   

 
1325. Không Ngã Quỵ  
(Đạo Tràng Pháp Hoa, Burnaby, BC 19.8.2022)    

1324. 
1323. Tâm Niệm Cứu Khổ  
(lễ Hiệp Kỵ Vu Lan Tv. Trúc Lâm 14.8.2022)     


1322. Tinh Tấn Vượt Ba Mạn  (vấn đáp)
Tv. Tây Thiên 13.7.2022     
 

1321. Hải Đảo Chánh Pháp (vấn đáp)
(KT XGDG kỳ 20 - TV. Tây Thiên 7.8.2022   


1320. Mục Đích Xuất Gia
  (KT XGDG kỳ 20 - TV. Tây Thiên 3.8.2022)     


1319. Nuôi Dưỡng Thánh Thai
(KT XGDG kỳ 20 - TV. Tây Thiên 1.8.2022) 

  
1318. Oai Nghi & Giải Thoát  
(Tv. Tây Thiên, Westlock 30.7.2022)      


1317. Tự Tu Quí Hơn Cúng Tế (Kinh Pháp Cú câu 107-108) 
Tv. Trúc Lâm 24-7-2022      


1316. Lợi Ích Đời Này - Đời Sau (kinh Tạp A Hàm Uất-xà-ca)
Tv.Tây Thiên 23.7.2022  


1315. Cúng Dường Bậc Tự Tu  (Kinh Pháp Cú câu 105-106) 
Tv. Trúc Lâm 17.7.2022    
       

1314. An Trụ Thiện Pháp
  (kinh Pháp Trụ Tv. Trúc Lâm 16.7.2022)       


1313. Cần Tự Thắng Mình  (Kinh Pháp Cú câu 103-104) 
Tv. Trúc Lâm 10.7.2022   


1312. Chướng Ngại Tâm Thức (kinh Tương Ưng Bộ)  
Tv. Trúc Lâm 9.7.2022    


1311. Trở Về An Trú (kinh Vương Tử Bồ Đề)
Chùa Chánh Tâm Saskatoon, 8.7.2022    

1310. 
1309. 
1308. 
1307. Lòng An Thì Cõi Tịnh 
(chùa Lục Hòa Dorchester, MA 22.6.2022)   


1306. Hiển Mật Viên Thông  
(tư gia Pt. Từ Truyền, Hartford, Connecticut 20.6.2022)    

1305. 
1304.
1303. 

1302. Nói Nhiều Không Bằng Nói Đúng (Kinh Pháp Cú câu 100, 101, 102)
Tv. Trúc Lâm 12.6.2022     

1301. Kết Tâp Kinh Điển lần 4-5-6 
 (hết)  Tv. Trúc Lâm, 11.6.2022)     
   
1300. Kết Tâp Kinh Điển lần 2 & 3 
(Tv. Trúc Lâm, 11.6.2022)   


1299. Người Dứt Hệ Lụy (Kinh Pháp Cú câu 97,98,99)
Tv.Trúc Lâm 5.6.2022 


1298. Kết Tập Kinh Điển lần 1  
(Tv.Trúc Lâm 4.6.2022)     


1297. Thị Hiện Đản Sinh
  (Tv. Từ Vân Morrison, CO 29.5.2022) 
            

1296. Không Dựa Vào "Thấy Biết" (vấn đáp)
Tv. Từ Vân, Morrison, CO 28.5.2022    


1295. Tư Lương Căn Lành  
(Tv. Từ Vân, Morrison, CO 28.5.2022)   

        
1294. Hoan Hỷ  
(Tv. Từ Vân, Morrison, CO 27.5.2022)     


1293. Lấy Cái Tạm Đổi Cái Thật
  (Chùa Pháp Hoa, Burnaby, BC 22.5.2022)     


1292. Công và Phước Đức
  (Chùa Tây Trúc Kelowna, 21.5.2022)   


1291. Vững Tâm Như Đất - Đá (Kinh Pháp Cú câu 94-95-96) 
14.5.2022   

1290. Cần "Tịnh Pháp Giới" - Vấn Đáp
(TV. Huyền Quang, TX 8.5.2022) 
  

1289. Trả Ơn Mẹ - Đền Ơn Phật  
(Đạo từ Lễ Phật Đản) Tv. Huyền Quang, TX 8.5.2022     
   
1288. Buông "Bản NGã" được "Chân Ngã"  (Tv.Huyền Quang 8.5.2022)       

        
1287. Phương Pháp Hành Lục Độ 1
(Tv. Huyền Quang, TX 7.5.2022)   
Phương Pháp Hành Lục Độ 2 (Tv. Huyền Quang, TX 7.5.2022) 
 

1286. Hộ Trì Sáu Căn
(Khóa tu) Tv. Huyền Quang, TX 6.5.2022       
    
1285. 
1284. 
1283. Bốn Loại Lậu Hoặc (Kinh Pháp Cú câu 93) 
24.4.2022    


1282. Tâm Lực Chuyển Hóa (vấn đáp)
KT Mùa Xuân Tv. Tây Thiên 18.4.2022    


1281. Chuẩn Đề Bồ Tát
(KT. Mùa Xuân - Tv. Tây Thiên 16.4.2022)    


1280. Tự Tại Trong Hành Xử  (Kinh Pháp Cú câu 92) 
3.4.2022      


1279. Nhạn Không Lưu Dấu (Kinh Pháp Cú câu 90-91) 
27.3.2022   


1278. Ba Nghĩa A-la-hán 
(20.3.2022)      


1277. Tâm Không Cấu Uế  (Kinh Pháp Cú câu 88-89) 
13.3.2022   

 
1276. Theo Trí Theo Pháp Lành (Kinh Pháp Cú câu 87) 
6.3.2022    


1275. Qua Bờ Kia (Kinh Pháp Cú câu 84,85,86) 
27.2.2022   


1274. Tịnh Lạc của Người Trí (Kinh Pháp Cú câu 82 & 83)
13.2.2022     


1273. Tận Hưởng Cảnh Xuân  
(6.2.2022)    


1272. Tâm Không Giao Động   (Kinh Phá Cú câu 81) 
30.1.2022   


1271. Người Nào Việc Nấy  (Kinh Pháp Cú câu 80)  
23.1.2022    


1270. Hoan Hỉ Nghe Giáo Pháp (Kinh Pháp Cú câu 79)
Tv. Trúc Lâm 16.1.2022   


1269. Thành Đạo của Tự Thân  
(Tv.Trúc Lâm 9.1.2022)   


1268. Sợ Bốn Thứ Ma  
(Vấn Đáp)  Tv.Tây Thiên 1.1.2022    Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Mười 2014(Xem: 9989)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 15651)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 8409)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 12100)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 9611)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com