CDs 2015 (2)

10 Tháng Ba 20168:45 SA(Xem: 25292)

*** Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)PH571. Giấc Ngủ An Lành (chùa Phổ Minh, June 5, 2015)  

     
PH572. Bậc Phước Điền (chùa Phổ Minh, June 7, 2015) 

  
PH573. Sợ Để Tu (tư gia Nguyên Mississauga,June 8, 2015)

            
PH574. Biết Lo Xa (Trúc Lâm, June 14, 2015)                    


PH575. Sự Kiện Đời Người (tư gia Tuệ Quân, June 14, 2015)        


PH576. Pháp Hạnh Của Phật (Chùa Lâm Tỳ Ni, Lawrence, June 18, 2015)       


PH577. Sống Đời Cần Thực Hiền (Chùa Lâm Ty Ni, Lawrence, June 18, 2015)         


PH578. Thính Pháp Văn Kinh (Đạo tràng Vô Lượng Quang, June 19, 2015)  


PH579. Mưa Thấm Đất Tâm (ĐT Vô Lượng Quang, June 20, 2015)               


PH580.  Người Khó Ước Lượng (Dt. Vô Lượng Quang, June 20, 2015)             


PH581. Lưỡi Kiếm Văn Thù (chùa Văn Thù, July 1, 2015)             


PH582. Tôn Kính Pháp Bảo (tịnh thất Hiền Như Elmonte, CA, July 2, 2015)       


PH583. Trí Sanh - Nạn Giảm (tịnh thất Hiền Như Elmonte, CA, July 2, 2015)


PH584. Chế Ngự Buông Lung (TĐ Mây Từ, July 3, 2015)          


PH585. Huân Tu (Vấn Đáp - TĐ Mây Từ, July 3, 2015)         


PH586. Niệm Chết (chùa Phật Tổ Long Beach, July 3, 2015)          


PH587. Hoàn Cảnh Nào Cũng Tu (TD Mây Từ, July 4, 2015)       


PH588. An Trú Trong Hiện Tại (vấn đáp - TD Mây Từ, July 4, 2015)         


PH589. Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận (chùa Huệ Quang Santa Ana, July 4, 2015)         


PH590. Nhất Tâm Sám Hối (tư gia Hạnh Phát SJ, July 14, 2015)             


PH591. Tấm Lòng Cho Nhau (tư gia Tuệ Hoằng SJ, July 15, 2015)         


PH592. Tịnh Thất Hòa Bình (Tịnh Thất Hòa Bình, Freemont, July 16, 2015)            


PH593. Pháp Hạnh Sám Hối (hội trường Yerba, July 17, 2015)          


PH594. Con Cái (Hội trường Yerba, July.17, 2015)


PH595. Tổn Thất của Người Đời (July 18, 2015)         


PH596. Quy Nguyện Tam Bảo (Tv.Trúc Lâm, July 19, 2015)          


PH597. Tiếng Chuông Tỉnh Thức (Tv.Trúc Lâm, July 26, 2015)          


PH598. Đất Lành Gieo Hạt Tốt 1 (tv.Tây Thiên, Aug.1..., 2015)

Đất Lành Gieo Hạt Tốt 2


PH599. Ruộng Phước Nhiệm Mầu 1 (Tv.Tây Thiên Aug.1-10, 2015)

Ruộng Phước Nhiệm Mầu 2


PH600. Vết Sẹo - Mẹ Điên (chùa Giác Lâm, Aug.15, 2015)  

           

PH601. Tâm - Ấn - Vật (chùa Hải Đức, Aug.16, 2015)            


PH602. 7 Tâm Lý Bố Thí (TV.Từ Vân Colorado, Aug.21, 2015)          

   

PH603. Ý Nghĩa Nhất Tâm (tv.Từ Vân, Aug.22, 2015)          


PH604. Vu Lan Thắng Hội (tv.Từ Vân, Aug.23, 2015)               


PH605. Chùa Phước Huệ (chùa Phước Huệ Denver, Aug.23, 2015)              

 

PH606. Vững Chãi Như Núi Xanh (Boston, Sep.12, 2015)           


PH607. Hộ Pháp Hộ Trì (chùa Thập Phương, NY, Sep.13, 2015)            


PH608. Bốn Hạng Người Nghe Pháp (TV.Minh Đăng Quang Philadelphia, Sep.14, 2015)   


PH609. Bồ Đề Diệu Pháp Biến Trang Nghiêm (chùa Bồ Đề Philadelphia, Sep15, 2015)       


PH610. Tỉnh và Mê (chùa Phật Bảo Philadelphia, Sep15, 2015)    


PH611. Tạp Thoại (chùa Linh Quang Philadelphia, Sep.15, 2015)        


PH612. Chân Tâm - Vọng Tâm (vấn đáp) Tv. MĐQ Philadelphia, Sep.15, 2015)       


PH613. Chữ Tâm - Chữ Tài (vấn đáp) (Tv. MĐQ, Sep16, 2015)      


PH614. Sợ Ma (vấn đáp) tư gia Tuệ Khâm, New Jersey, Sep17, 2015)       


PH615. Ai Cũng Có Thể Bố Thí (Truc Lâm, Sep.20, 2015)                   

    

PH616. Trăng Trong Kinh - Thơ (chùa Trừng Thủy montreal, Sep.26, 2015)      


PH617. Tu Nhà - Tu Chợ - Tu Chùa (Hương Vân Am Montreal, Sep.27, 2015)     


PH618. Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân (vấn đáp, Hương Vân Am, Sep.27, 2015)   


PH619. Tranh Cải Để Được Gì? 1 (Trúc Lâm, Oct.3, 2015)

Tranh Cải Để Được Gì? 2 (Trúc Lâm, Oct.4, 2015)


PH620. Thất Tình Lục Dục  (Walnut Mall Garland,TX, Oct.8, 2015)        

              
PH621. Đâu Cũng Là Phật Sự 1 (Huyền Quang,TX, Oct.9, 2015)                

Đâu Cũng Là Phật Sự 2 (Huyền Quang,TX, Oct.9, 2015)                


PH622. Ba Cánh Cửa Giải Thoát 1 (Huyền Quang,TX, Oct.10, 2015)                     

Ba Cánh Cửa Giải Thoát 2 (Huyền Quang,TX, Oct.10, 2015)             


PH623. Thanh An (tv.Thanh An,Florida, Oct.17, 2015)      


PH624. Bốn Thứ Che Tâm (Tv. Thanh An, Florida, Oct.18, 2015)              


PH425. Điềm Tỉnh (Orlando, FL. Oct.18, 2015)  

    
PH626. Thăng Tiến Đường Tu (Trúc Lâm, Oct.24, 2015)                   


PH627. Quang Minh Quang Mãn (chùa Quang Minh, Melbourne, Oct.31, 2015)           


PH628. Ánh Sáng Mặt Trời (Happy Reception Melbourne, Nov.1, 2015)   


PH629. Bố Thí và Chuyển Nghiệp  (Happy Reception, Melbourne 1.11.2015)  


PH630. Giúp Người Theo Khả Năng (vấn đáp) (Happy Reception, Melbourne, Nov.2, 2015)     


PH631. Hoằng Pháp Lợi Sanh (chùa Hoằng Pháp, Melbourne, Nov.3, 2015)      


PH632. Hoa Nghiêm (chùa Hoa Nghiêm, Springvale, Nov.4, 2015)    


PH633. Xâu Chuổi và Niệm Phật (Ukanian Hall, Melbourne, Nov.6, 2015)    

   
PH634. Bồi Dưỡng Thân Tâm 1 (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.7, 2015)             

Bồi Dưỡng Thân Tâm 2 (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.7, 2015)         


PH635. Xứng Đôi (Hall Bonnyrigg Sydney, Úc, Nov.8, 2015)


PH636. Thiền Tịnh Về Đâu? (vấn đáp) - (Sydney, Úc, Nov.8, 2015)


PH637. Tu Để Làm Gì? (NPĐ Phương Tịnh Sydney, Nov.9, 2015)


PH638. Cơ Duyên Phật Pháp (tư gia pt. Phước Huệ Wollongong, Úc, Nov.10, 2015)         


PH639. Đặc Điểm Của Đạo Phật (Hellenic Macedonian Centre, Perth, Nov.11, 2015)         


PH640. Người Nào Nghiệp Nấy (Nov.12, 2015)                    


PH641. Nghiệp Duyên Của Phật (chùa Phật Tổ Brisbane, Nov.14, 2015)


PH642. Cần Gieo Duyên (vấn đáp) - (chùa Phật Tổ Brisbane, Nov.14, 2015)               


PH643. Mưa Dầm Thấm Lâu (chùa Linh Sơn, Brisbane, Nov.14, 2015)                  


PH644. Tiếng Hay Hình Đẹp (chùa Phật Tổ Brisbane, Nov.15, 2015)           


PH645. Ánh Sáng An Tường (tv.Tường Quang Brisbane, Nov.15, 2015)         


PH646. Phật Đức Viên Mãn (tv.Phật Đà Brisbane, Nov.15, 2015)  


PH647. Viên Ngọc Pháp Hoa (chùa Pháp Hòa Adelaide, Nov.18, 2015)  

       
PH648. Gieo Trồng Thiện Căn (Ukranian Hall, Melbourne, Nov. 22, 2015)                PH649 (không có)

PH650. Công Đức Bát Quan Trai (Trúc Lâm, Nov.28, 2015)               

                 
PH651. Nền Tản hạnh Phúc (chùa Hải Đức, Regina. Dec.6, 2015)  

   
PH652. Biển Phước Chứa Vô Cùng (chùa Phước Hải Charlotte, NC, Dec.12, 2015)  


PH653. Bồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất Gia (vấn đáp) (Chùa Phước Hải, Dec.12,2015)   


PH654. Thật Trí - Quyền Thừa (vấn đáp) (chùa Phước Hải, Dec.12, 2015)  

 
PH655. Sức Hấp Dẫn (Welcome Inn, Charlotte, NC, Dec.13, 2015)                    


PH656. Nghịch Cảnh Là Duyên Tu (vấn đáp)(Welcome Inn, Charlotte, NC, Dec.13, 2015)    


PH657. Trói Buộc Tâm Ý (Tv.Trúc Lâm, Dec.19, 2015)     


PH658. Duyên Khởi Lương Hoàng Sám (tv.Trúc Lâm, Dec.26, 2015)      


PH659. Bất Thoái Cõi Tịnh Độ (tv.Trúc Lâm, Dec.27, 2015)      

               

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Sáu 2023(Xem: 3302)
08 Tháng Ba 2022(Xem: 7108)
15 Tháng Chín 2021(Xem: 9420)
19 Tháng Năm 2020(Xem: 10980)
23 Tháng Chín 2019(Xem: 19384)
22 Tháng Năm 2019(Xem: 15944)
26 Tháng Mười 2018(Xem: 19892)
24 Tháng Năm 2018(Xem: 14813)
15 Tháng Mười Một 2017(Xem: 20001)
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 20785)
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 21113)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com