CDs - Kinh Địa Tạng

28 Tháng Mười 20144:57 CH(Xem: 11856)
Về Với Nguồn Tâm Phần 1
ID# PH-DiaTang1
Hợp Nhất Thân Tâm Phần 1
ID# PH-DiaTang2
Hợp Nhất Thân Tâm Phần 2
ID# PH-DiaTang2
Nghiệp Cảm của Chúng Sanh Phần 1
ID# PH-DiaTang3
Nghiệp Cảm của Chúng Sanh Phần 2
ID# PH-DiaTang3
Rộng Truyền Phước Lợi Phần 1
ID# PH-DiaTang4
Lới Ích Của Người Còn Kẻ Mất Phần 1
ID# PH-DiaTang5
Lới Ích Của Người Còn Kẻ Mất Phần 2
ID# PH-DiaTang5
Sanh Thuận Tử An Phần 1
ID# PH-DiaTang6
Sanh Thuận Tử An Phần 2
ID# PH-DiaTang6
Xưng Danh Hiệu Phật Phần 1
ID# PH-DiaTang7
Hạnh Ban Cho Phần 1
ID# PH-DiaTang8
Vững Tâm Kiên Trì Phần 1
ID# PH-DiaTang9
Thấy Nghe Lợi Ích Phần 1
ID# PH-DiaTang10
Thấy Nghe Lợi Ích Phần 2
ID# PH-DiaTang10
Trở Về Bổn Giác Phần 1
ID# PH-DiaTang11
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Năm 2016(Xem: 28075)
10 Tháng Ba 2016(Xem: 25289)
31 Tháng Giêng 2015(Xem: 29447)
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 24918)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 22217)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20962)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20455)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20798)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 18624)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 19938)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 20201)
28 Tháng Mười 2014(Xem: 17582)
27 Tháng Mười 2014(Xem: 23137)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 12748)
30 Tháng Mười 2014(Xem: 16616)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com