Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp (Kinh Ưu Bà Di)

30 Tháng Mười 20147:00 CH(Xem: 13214)
Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 1
ID#: PH463
Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 2
ID#: PH463
Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 3
ID#: PH463
Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 4
ID#: PH463
Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 5
ID#: PH463
Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 6
ID#: PH463
Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 7
ID#: PH463
Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 8
ID#: PH463
Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 9
ID#: PH463
Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 10
ID#: PH463
Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 11 

Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 12 

Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 13

Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 14

Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 15

Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 16 

Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 17

Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 18 

Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 19  

***Hết
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Năm 2020(Xem: 3310)
23 Tháng Chín 2019(Xem: 12498)
22 Tháng Năm 2019(Xem: 9752)
26 Tháng Mười 2018(Xem: 13175)
24 Tháng Năm 2018(Xem: 8491)
02 Tháng Năm 2018(Xem: 12513)
15 Tháng Mười Một 2017(Xem: 14007)
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 14603)
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 14705)
06 Tháng Năm 2016(Xem: 21530)
10 Tháng Ba 2016(Xem: 19144)
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 26671)
31 Tháng Giêng 2015(Xem: 25667)
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 21416)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com