Hướng Dẫn Downloaddownload-instructions2-truclam
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download)
2. Bấm chuột trái vào hình mũi tên bên phải cùng dòng với đề tài cần tải xuống. (left mouse click)
4. Chọn ngăn lưu băng giảng (select folder)
5. Bấm vào “Save”

ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com