Hướng dẫn đăng ký khóa tu trực tuyến - How to Register for Retreats

03 Tháng Ba 20202:44 CH(Xem: 35742)

Xin quý vị bấm vào link này rồi làm theo hướng dẫn bắt đầu bước thứ 3:

 https://truclamretreats.azurewebsites.net/ Mau Dang KyKT 2020
DK KT -2
DK KT -3
DK KT -4
DK KT -5
DK KT -6
DK KT -7
DK KT -8
DK KT-9
DK KT-10
DK KT -11
DK KT-12
DK KT-13Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Donation
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com