Video Hình Ảnh

26 Tháng Tám 20169:21 CH(Xem: 15070)


Hình Sinh Hoạt Trong Khóa Tu XGGD Kỳ 14 Tại Tu Viện Tây Thiên (2016)Youth Summer Retreat 2016 (July 22, 2016)         


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười 20164:25 CH(Xem: 22465)
18 Tháng Tám 201611:47 SA(Xem: 21583)
11 Tháng Tám 201610:15 SA(Xem: 24086)
02 Tháng Tám 20168:16 CH(Xem: 18988)
30 Tháng Năm 20168:50 CH(Xem: 22756)
19 Tháng Năm 20169:34 CH(Xem: 17145)
04 Tháng Ba 201610:43 SA(Xem: 19637)
16 Tháng Hai 201610:34 SA(Xem: 18848)
11 Tháng Hai 20162:14 CH(Xem: 17861)
09 Tháng Hai 201610:59 SA(Xem: 20729)
09 Tháng Hai 201610:29 SA(Xem: 18582)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com