Video Hình Ảnh

26 Tháng Tám 20169:21 CH(Xem: 12323)


Hình Sinh Hoạt Trong Khóa Tu XGGD Kỳ 14 Tại Tu Viện Tây Thiên (2016)Youth Summer Retreat 2016 (July 22, 2016)         


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Tư 20177:49 CH(Xem: 12144)
31 Tháng Ba 20179:11 CH(Xem: 13694)
28 Tháng Ba 20173:21 CH(Xem: 12891)
15 Tháng Hai 20179:15 SA(Xem: 16814)
31 Tháng Giêng 20177:35 CH(Xem: 19110)
27 Tháng Giêng 20179:02 SA(Xem: 15131)
07 Tháng Giêng 20179:21 SA(Xem: 12203)
02 Tháng Giêng 201710:47 SA(Xem: 15627)
18 Tháng Mười 20164:19 CH(Xem: 13840)
11 Tháng Mười 20164:25 CH(Xem: 19596)
18 Tháng Tám 201611:47 SA(Xem: 18916)
11 Tháng Tám 201610:15 SA(Xem: 21473)
02 Tháng Tám 20168:16 CH(Xem: 16026)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com