Video Hình Ảnh

26 Tháng Tám 20169:21 CH(Xem: 7205)


Hình Sinh Hoạt Trong Khóa Tu XGGD Kỳ 14 Tại Tu Viện Tây Thiên (2016)Youth Summer Retreat 2016 (July 22, 2016)         


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Tám 201711:49 CH(Xem: 6197)
24 Tháng Tám 20179:44 CH(Xem: 5654)
23 Tháng Tám 20173:18 CH(Xem: 6508)
20 Tháng Tám 20173:55 CH(Xem: 7186)
19 Tháng Tám 20176:24 CH(Xem: 5377)
16 Tháng Bảy 20178:54 CH(Xem: 6071)
16 Tháng Bảy 20178:51 CH(Xem: 5683)
02 Tháng Sáu 20178:26 CH(Xem: 7740)
10 Tháng Năm 20178:24 CH(Xem: 7570)
28 Tháng Tư 20178:43 CH(Xem: 6313)
28 Tháng Tư 20177:49 CH(Xem: 7019)
31 Tháng Ba 20179:11 CH(Xem: 8066)
28 Tháng Ba 20173:21 CH(Xem: 7614)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com