Video Hình Ảnh

26 Tháng Tám 20169:21 CH(Xem: 6352)


Hình Sinh Hoạt Trong Khóa Tu XGGD Kỳ 14 Tại Tu Viện Tây Thiên (2016)Youth Summer Retreat 2016 (July 22, 2016)         


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
31 Tháng Giêng 20177:35 CH(Xem: 12912)
27 Tháng Giêng 20179:02 SA(Xem: 8439)
07 Tháng Giêng 20179:21 SA(Xem: 6205)
02 Tháng Giêng 201710:47 SA(Xem: 9495)
18 Tháng Mười 20164:19 CH(Xem: 7643)
11 Tháng Mười 20164:25 CH(Xem: 13246)
18 Tháng Tám 201611:47 SA(Xem: 12837)
11 Tháng Tám 201610:15 SA(Xem: 15289)
02 Tháng Tám 20168:16 CH(Xem: 9557)
30 Tháng Năm 20168:50 CH(Xem: 13234)
19 Tháng Năm 20169:34 CH(Xem: 8361)
04 Tháng Ba 201610:43 SA(Xem: 10382)
16 Tháng Hai 201610:34 SA(Xem: 9918)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com