Video Hình Ảnh

26 Tháng Tám 20169:21 CH(Xem: 5541)


Hình Sinh Hoạt Trong Khóa Tu XGGD Kỳ 14 Tại Tu Viện Tây Thiên (2016)Youth Summer Retreat 2016 (July 22, 2016)         


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Bảy 20178:51 CH(Xem: 4007)
02 Tháng Sáu 20178:26 CH(Xem: 5883)
10 Tháng Năm 20178:24 CH(Xem: 5694)
28 Tháng Tư 20178:43 CH(Xem: 4645)
28 Tháng Tư 20177:49 CH(Xem: 5308)
31 Tháng Ba 20179:11 CH(Xem: 6227)
28 Tháng Ba 20173:21 CH(Xem: 5950)
15 Tháng Hai 20179:15 SA(Xem: 9575)
31 Tháng Giêng 20177:35 CH(Xem: 12030)
27 Tháng Giêng 20179:02 SA(Xem: 7576)
07 Tháng Giêng 20179:21 SA(Xem: 5390)
02 Tháng Giêng 201710:47 SA(Xem: 8697)
18 Tháng Mười 20164:19 CH(Xem: 6631)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com