Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Kỳ 12, Lễ Lạc Thành Quán Âm Bảo Đài và Đại Lễ Vu Lan (phần 2)

30 Tháng Giêng 201511:39 CH(Xem: 19127)
JNP_8381JNP_8383JNP_8389JNP_8391JNP_8399JNP_8402JNP_8412JNP_8415JNP_8416JNP_8418JNP_8421JNP_8424JNP_8430JNP_8431JNP_8433JNP_8440JNP_8441JNP_8444JNP_8447JNP_8449JNP_8450JNP_8452JNP_8456JNP_8459JNP_8468JNP_8469JNP_8470JNP_8479JNP_8481JNP_8482JNP_8485JNP_8487JNP_8490JNP_8491JNP_8498JNP_8507JNP_8512JNP_8515JNP_8518JNP_8528JNP_8531JNP_8846JNP_8858JNP_8863JNP_8864JNP_8866JNP_8873JNP_8875JNP_8951JNP_8954JNP_8957JNP_8958JNP_8959JNP_8960JNP_8961JNP_8972JNP_8974JNP_8975JNP_8985JNP_8990JNP_9027JNP_9030JNP_9043JNP_9045JNP_9061JNP_9062JNP_9067JNP_9072JNP_9083JNP_9085JNP_9115JNP_9143JNP_9148JNP_9155JNP_9157JNP_9158JNP_9161JNP_9163JNP_9165JNP_9166JNP_9167JNP_9173JNP_9174JNP_9175JNP_9176JNP_9177JNP_9178JNP_9179JNP_9182JNP_9183JNP_9185JNP_9191JNP_9192JNP_9193JNP_9194JNP_9196JNP_9197JNP_9199JNP_9201JNP_9202JNP_9203JNP_9205JNP_9206JNP_9207JNP_9208JNP_9209JNP_9210JNP_9211JNP_9212JNP_9213JNP_9214JNP_9215JNP_9217JNP_9218JNP_9219JNP_9220JNP_9221JNP_9222JNP_9224JNP_9226JNP_9228JNP_9229JNP_9230JNP_9231
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười Một 20179:12 SA(Xem: 12451)
11 Tháng Mười 20179:01 SA(Xem: 14912)
09 Tháng Mười 20178:36 SA(Xem: 11161)
29 Tháng Tám 20178:10 SA(Xem: 11390)
24 Tháng Tám 201711:49 CH(Xem: 13001)
24 Tháng Tám 20179:44 CH(Xem: 11605)
23 Tháng Tám 20173:18 CH(Xem: 12486)
20 Tháng Tám 20173:55 CH(Xem: 13389)
19 Tháng Tám 20176:24 CH(Xem: 11661)
16 Tháng Bảy 20178:54 CH(Xem: 12568)
16 Tháng Bảy 20178:51 CH(Xem: 12447)
02 Tháng Sáu 20178:26 CH(Xem: 15117)
10 Tháng Năm 20178:24 CH(Xem: 14201)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com