Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Kỳ 8 (25/7 – 10/8/2010) Ở Tu Viện Tây Thiên

29 Tháng Mười 20148:16 CH(Xem: 17179)
Hình ảnh sinh hoạt  trong tuần lễ Phật Ngọc và khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 8 (25/7 – 10/8/2010) ở Tu Viện Tây Thiên
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Mười 20148:23 CH(Xem: 18789)
29 Tháng Mười 20148:21 CH(Xem: 19621)
29 Tháng Mười 20148:21 CH(Xem: 16070)
29 Tháng Mười 20148:20 CH(Xem: 18060)
29 Tháng Mười 20148:20 CH(Xem: 16023)
29 Tháng Mười 20148:20 CH(Xem: 17555)
29 Tháng Mười 20148:20 CH(Xem: 18930)
29 Tháng Mười 20148:19 CH(Xem: 18963)
29 Tháng Mười 20148:19 CH(Xem: 17598)
29 Tháng Mười 20148:19 CH(Xem: 17386)
29 Tháng Mười 20148:18 CH(Xem: 17761)
29 Tháng Mười 20148:18 CH(Xem: 18583)
29 Tháng Mười 20148:17 CH(Xem: 19795)
29 Tháng Mười 20148:17 CH(Xem: 18205)
29 Tháng Mười 20148:17 CH(Xem: 19721)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com