LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE Tháng 1 – 3, 2020

08 Tháng Giêng 20208:36 SA(Xem: 1172)
LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE
Tháng 1 – 3, 2020

THÁNG 1 JANUARY
Thứ bảy ngày 4 - Khóa tu Bát Quan Trai / Mindfulness Day @ 9:00 am
Chủ nhật ngày 5 - Kỷ niệm Phật Thành Đạo / Buddha’s Enlightenment Day @ 10:30 am
Thứ năm ngày 9 - Sám hối tụng Giới / Precepts recitation at 7:30pm
Thứ sáu ngày 10 - Khai giảng lớp thiền Thứ Sáu / Friday meditation @ 6:30pm
Thứ bảy ngày 11 - Ngày tu học tiếng Anh / English Mindfulness Day @ 9:00 am
Thứ bảy ngày 11 - Pháp thoại hằng tuần / Weekly dharma talk @ 7:30pm
Chủ nhật ngày 12 - Khóa lễ hằng tuần / Weekly service @ 10:30
Thứ bảy ngày 18 - Họp mặt thân mật / Potluck @ 6:00pm
Chủ nhật ngày 19 - Lễ Hiệp Kỵ cuối / Ancestor memorial ceremony @ 10:30 am
Chủ nhật ngày 19 - Sinh hoạt PG Hàn Quốc / Korean Buddhist activity @ 2:00 pm
Chủ nhật ngày 19 - Gắn mai và trang trí Tết / Decoration for New Year @ 5:00 pm
Thứ sáu ngày 24 - Giao Thừa Xuân Canh Tý 2020/ Viets New’s Eve (có chương trình riêng)
Thứ bảy ngày 25 - Mùng Một Tết / New Year’s Day
Thứ năm ngày 30 - Cúng Tết tại Tv. Tây Thiên lúc 11:00 am / New Year prayer at Westlock Centre

THÁNG 2 FEBRUARY
Thứ bảy ngày 1 - Tụng kinh Dược Sư / Chanting Medicine Buddha Sutra @ 7:30pm
Chủ nhật ngày 2 - Rằm Tháng Giêng chùa Hải Đức, Regina /New Year’s ceremony @ 10:30am
Thứ bảy ngày 8 - Bát Quan Trai, tụng Giới / Mindfulness Day @ 9:00am
Chủ nhật ngày 9 - Rằm Thượng Ngươn, Giỗ Tổ /First Full Moon, Ancestor’s memorial @10:30am
Chủ nhật ngày 9 - Lễ cầu nguyện tại Tv. Tây Thiên / Prayer at Westlock Centre @ 3:00pm
Thứ bảy ngày 15 - Ngày tu học tiếng Anh / English Mindfulness Day @ 9:00am
Chủ nhật ngày 16 - Tụng kinh Dược Sư / Medicine Buddha chanting @ 10:30am
Chủ nhật ngày 16 - Lễ Cầu An Đầu Năm Kelowna / New Year Ceremony @ 11:00am
Chủ nhật ngày 16 - Sinh hoạt PG Hàn Quốc / Korean Buddhist activity @ 2:00 pm
Thứ sáu ngày 21 - Pháp thoại Văn Thù Riverside CA (951) 353-8520
Thứ bảy ngày 22 - Tu học chùa Bát Nhã Santa Ana (714) 571-0473
Thứ bảy ngày 22 - Pháp thoại chùa Viên Minh Garden Grove tổ chức tại hall (714-705-5692)
Chủ nhật ngày 23 - Pháp thoại chùa Bát Nhã Santa Ana @ 9:00
Chủ nhật ngày 23 - Pháp thoại chùa Viên Thành lúc 7:00pm – (714) 422-7639
Thứ hai ngày 24 - Pháp thoại chùa Đức Phước @ 7:00 pm (714) 653-5192
Thứ bảy ngày 29 - Pháp thoại hằng tuần / Weekly dharma talk @ 7:30pm

THÁNG 3 MARCH
Chủ nhật ngày 1 - Kỉ niệm Thái tử Xuất Gia / Prince Sidhatha Leaving Home @ 10:30am
Thứ bảy ngày 7 - Bát Quan Trai, Tụng Giới / Viets Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 8 - Lễ Phật Niết Bàn (lưu ý:tăng 1 giờ) / Buddha Nirvana Day @ 10:30am
Thứ năm ngày 12 - Lễ Phật tại Tv. Tây Thiên / Chanting in Westlock @ 10:30am
Thứ năm ngày 12 - Hoàn mãn Đàn Dược Sư / Closing Medicine Buddha chanting @ 7:30pm
Thứ bảy ngày 14 - Ngày tu học tiếng Anh lúc 9:00 sáng / English Mindfulness Day @ 9:00am
Chủ nhật ngày 15 - Kỷ niệm BT Quán Âm / Kwan Yin ceremony @ 10:30am
Chủ nhật ngày 15 - Sinh hoạt PG Hàn Quốc / Korean Buddhist activity @ 2:00 pm
Thứ bảy ngày 21 - Trì kinh Đại Bảo Tích / Chanting @ 7:30pm
Chủ nhật ngày 22 - Khóa lễ hằng tuần / Weekly service @ 10:30am
Thứ ba ngày 24 - Ngày sinh hoạt trẻ em tại Tv. Trúc Lâm / Activity for kid 7-12 years old
Từ 25-27 - Khóa tu Mùa Xuân thanh thiếu niên Tv. Tây Thiên /Teenager Spring retreat
Thứ bảy ngày 28 - Trì kinh Đại Bảo Tích / Chanting @ 7:30pm
Chủ nhật ngày 29 - Khóa lễ hằng tuần / Weekly service @ 10:30am

Ghi chú: Lịch sinh hoạt sẽ được cập nhật nếu có chương trình nào thay đổi. Schedule may update if
schedule change.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com