LỊCH TRÌNH CÁC NGÀY LỄ TRONG NĂM 2020 - SPECIAL EVENTS

08 Tháng Giêng 20208:25 SA(Xem: 6574)
LỊCH TRÌNH CÁC NGÀY LỄ TRONG NĂM 2020
SPECIAL EVENTS

THÁNG 1 JANUARY

Thứ bảy ngày 18 – Họp mặt thân mật / Potluck
Chủ nhật ngày 19 – Lễ Hiệp Kỵ cuối / Ancestor memorial ceremony
Thứ sáu ngày 24 – Giao Thừa Xuân Canh Tý 2020/ Viets New’s Eve
Thứ bảy ngày 25 – Mùng Một Tết / New Year’s Day
Thứ năm ngày 30 – Cúng Tết tại Tv. Tây Thiên lúc 11:00 am / New Year prayer at Westlock Centre

THÁNG 2 FEBRUARY
Chủ nhật ngày 2 – Rằm Tháng Giêng chùa Hải Đức, Regina /New Year’s ceremony
Ngày 8-9 – Bát Quan Trai, Rằm Thượng Ngươn, Giỗ Tổ / First Full Moon
Chủ nhật ngày 9 – Lễ cầu nguyện tại Tv. Tây Thiên 3:00pm / Prayer at Westlock Centre
Thứ bảy ngày 15 – Ngày tu học tiếng Anh 9:00 am / English Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 16 – Lễ Cầu An Đầu Năm Kelowna / New Year Ceremony
Từ ngày 20-25 – Pháp thoại Nam California / Retreats in South California

THÁNG 3 MARCH
Thứ bảy ngày 7 – Bát Quan Trai, Tụng Giới / Viets Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 8 – Lễ Phật Niết Bàn (lưu ý:tăng 1 giờ) / Buddha Nirvana Day
Thứ bảy ngày 14 – Ngày tu học tiếng Anh lúc 9:00 sáng / English Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 15 – Kỷ niệm BT Quán Âm / Kwan Yin ceremony
Thứ ba ngày 24 – Ngày sinh hoạt trẻ em tại Tv. Trúc Lâm / Activity for kid 7-12 years old
Từ 25-27 – Khóa tu Mùa Xuân thanh thiếu niên Tv. Tây Thiên /Teenager Spring retreat

THÁNG 4 APRIL
Thứ bảy ngày 4 – Ngày tu học tiếng Anh / English Mindfulness Day
Thứ ba ngày 7 – Sám hối tụng Giới lúc 7:30 tối / Precepts recitation
Từ ngày 10-13 – Khóa tu Mùa Xuân (Việt) / Spring Retreat
Chủ nhật ngày 19 – Phật Đản Boston / Dharma talk on Vesak Day
Từ 22-26 – Khóa tu Huyền Quang & Phật Đản Dallas / Retreat in Dallas
Thứ hai ngày 27 – Pháp thoại chùa Trúc Lâm Hutto,TX / Dharma talk

THÁNG 5 MAY
Chủ nhật ngày 3 – Phật Đản chùa Giác Lâm / Vesak in St.Clouds, Minnesota
Thứ năm ngày 7 – Sám hối tụng Giới / Precepts recitation
Thứ bảy ngày 9 – Ngày tu học (Việt) / Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 10 – Lễ Phật Đản Tv. Trúc Lâm / Vesak at Truc Lam monastery
Thứ bảy ngày 16 – Ngày tu học tiếng Anh / English Mindfulness Day
Thứ bảy ngày 16 – Tu học chùa Hải Hội, Winnipeg / Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 17 – Lễ Phật Đản chùa Hải Đức, Regina / Vesak
Thứ hai ngày 18 – Tu học tp. Hamilton, ON (Victoria Day) / Mindfulness Day
Thứ sáu ngày 22 – Pháp thoại tại Vancouver, BC / Dharma talk
Thứ bảy ngày 23 – Trợ duyên Phật Sự chùa Tây Trúc Kelowna tổ chức tại Vancouver
Chủ nhật ngày 24 – Phật Đản tại Philadelphia / Vesak
Thứ sáu ngày 29 – Pháp thoại TX Ngọc Sơn, Porland, Oregon / Dharma talk
Chủ nhật ngày 31 – Phật Đản tại Kelowna, BC / Vesak

THÁNG 6 JUNE
Từ ngày 5-8 – Phật sự miền Nam California / Retreats in South California
Thứ tư ngày 10 – Tâm niệm An Cư / Beginning of Raining Season
Thứ sáu ngày 12 – Pháp thoại chùa Niệm Phật, Minesotta / Dharma talk
Thứ bảy ngày 13 – Ngày tu học tiếng Anh / English Mindfulness Day
Từ 13-14 – Khóa tu Tv. Từ Vân / Retreat in Denver
Từ 20-21 – Khóa tu chùa Phước Hậu, Wisconsin / Retreat
Ngày 23-24 – Khóa tu Chùa Lâm Tỳ Ni, Lawrence-Massachusetts / Retreat
Thứ bảy 27 – Bát Quan Trai Tv. Trúc Lâm / Mindfulness Day

THÁNG 7 JULY
Thứ bảy ngày 4 – Ngày tu học tiếng Anh / English Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 5 – Sám hối tụng Giới / Precepts recitation
Thứ sáu ngày 10 – Lớp thiền tiếng Anh ngày cuối / Friday Meditation-Summer break
Thứ bảy ngày 11 – Bát Quan Trai / Mindfulness Day
Ngày 13-14 – Tu học trẻ em 12 tuổi / Activities for 7-12 yrs old
Ngày 15-20 – Khóa tu gia đình tại Tv. Tây Thiên / Family retreat in Westlock
Ngày 24-26 – Khóa tu người Tây Phương / English Retreat

THÁNG 8 AUGUST
Ngày 1-10 – Khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 18 / Shorterm Monastic Retreat in Westlock
Thứ bảy ngày 8 – Thắp nến cầu nguyện / Candle light vigil
Chủ nhật ngày 9 – Đại Lễ Vu Lan / Parents Memorial Day
Thứ bảy ngày 15 – Lễ hằng thuận / Wedding ceremony
Thứ tư ngày 19 – Lễ Khai Kinh Mùa Báo Hiếu 7:30 tối / Beginning Ullambana Season
Thứ bảy ngày 22 – Ngày Tu Báo Hiếu / Sutra Chanting
Chủ nhật ngày 23 – Lễ Hiệp Kỵ Tổ Tiên / Ancestor memorial ceremony
Ngày 29-30 – Lễ Tự Tứ & Lễ Vu Lan Tv. Trúc Lâm / Ending Raining Season

THÁNG 9 SEPTEMBER
Thứ tư ngày 2 – Sám Hối tụng Giới / Precepts recitation
Thứ sáu ngày 4 – Lới thiền tiếng Anh khai giảng / Friday meditation sessions begins
Thứ bảy ngày 5 – Lễ Hằng Thuận / Wedding ceremony
Thứ bảy ngày 5 – Lễ Vu Lan chùa Chánh Tâm Saskatoon / Parents Day Memorial
Chủ nhật ngày 6 – Lễ Vu Lan chùa Hải Đức, Regina / Parents Day Ceremony
Thứ bảy ngày 12 – Pháp thoại chùa Giác Hải, Minnesota / Dharma talk
Thứ bảy ngày 12 – Ngày tu học tiếng Anh / English Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 13 – Lễ Vu Lan chùa Giác Lâm, Minnesota / Parents Day Ceremony
Chủ nhật ngày 20 – Lễ Vu Lan chùa Tây Trúc, Kelowna / Parents Day Ceremony
Thứ bảy ngày 26 – Bát Quan Trai / Mindfulness Day

THÁNG 10 OCTOBER
Thứ bảy ngày 3 – Tu học chùa Kim Cang, Iowa / Retreat in Iowa
Ngày 9-12 – Khóa tu Mùa Thu Tv. Tây Thiên / Autumn Retreat in Westlock
Ngày 17-18 – Khóa tu chùa Phổ Hiền, Illinois / Mindfulness Day
Thứ bảy ngày 17 – Ngày tu học tiếng Anh / English Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 18 – Pháp thoại chùa Trúc Lâm, Chicago / Dharma talk
Ngày 19-21 – Tu học đoàn hành hương Tv. Tây Thiên / Mindfulness Day for visitors
Ngày 23-25 – Khóa tu Tv. Huyền Quang, Dallas / Retreat in Westlock
Thứ hai ngày 26 – Pháp thoại tại Odessa, TX / Dharma talk
Thứ bảy ngày 31 – Lễ 500 Danh Quán Âm – tụng Giới / Kwan Yin Ceremony

THÁNG 11 NOVEMBER
Chủ nhật ngày 1 – Kỷ niệm BT Quán Âm (lưu ý: lùi 1 giờ) / Kwan Yin Day
Thứ bảy ngày 14 – Ngày tu học tiếng Anh / English Mindfulness Day
Thứ bảy ngày 28 – Bát Quan Trai / Viets Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 29 – Rằm Hạ Nguyên / Full Moon Ceremony

THÁNG 12 DECEMBER
Ngày 5-6 – Khóa tu chùa Huê Lâm, Fitchburg- MA / Retreat in Massachusett
Thứ bảy ngày 12 – Tu học tiếng Anh / English Mindfulness Day
Ngày 11-15 – Phật sự Florida / Retreats in Florida (sẽ thông báo chi tiết)
Thứ bảy ngày 19 – Bát Quan Trai / Mindfulness Day
Ngày 26-27 – Trì kinh Tv. Trúc Lâm / Chanting Day
Ngày 27-30 – Khóa tu mùa Đông thanh thiếu niên / Teen Winter Retreat
Ngày 28 to 1/1/2020 – Khóa tu mùa Đông (Việt) / Winter Retreat

Ghi chú: Sẽ cập nhật mỗi tháng, thông báo chi tiết trên facebook và trang mạng của tu viện.
These dates for special events. There is also monthly update and will be posted in website and facebook.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com