LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE tháng 7-8-9, 2019

06 Tháng Bảy 201911:29 CH(Xem: 1188)
LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE
tháng 7-8-9, 2019


THÁNG 7 JULY
Thứ sáu ngày 5 - Tụng giới chúng Xuất gia @ 10:00am- Precepts recitation for monastics
Thứ bảy ngày 6 - Ngày tu học tiếng Anh @9:00am- Mindfulness Day
Chủ nhật 7 - Lễ hằng tuần-an linh cốt tại Niệm Ân Đường @ 2:00pm – Placing urns at memorial hall
Thứ hai 8 - Tụng Giới Xuất Gia @10:00 am / Monastics Precepts Recitation
Thứ sáu 12 - Lớp thiền-nghỉ / Mindfulness Day @ 9:00am
Thứ bảy 13 - Pháp thoại chùa Bảo Phước 258 - 270 Senter Rd, SJ, CA 95111 @9:00am&2:00pm
Chủ nhật 14 - Pháp thoại tại Âu Cơ Centre 350 Girard St. SF, CA 94134 @6:00pm
Thứ tư 17 - Sám Hối tụng giới @7:30pm / Precepts recitation
Từ ngày 17-19 - Khoá tu dành cho thiếu niên Calgary tại Chùa Phổ Đức-Youth Retreat for Calgarian
Từ ngày 17-21 - Lễ 500 Danh Quán Âm mỗi tối @ 7:30pm/Kwan Yin ceremony
Thứ bảy ngày 20 - Ngày tu học @ 9:00am / Vietnamese Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 21 - Kỉ niệm BT Quán Âm 10:30am / Sunday service
Thứ hai 22 - Ngày tu học cho trẻ em từ 7-12 tuổi tại Tv. Trúc Lâm / Youth Program 7-12 yrs old
Từ 22-26 - Khoá tu Hè thiếu niên từ 13 tuổi trở lên tại Tv. Tây Thiên-Youth Retreat at Westlock
Thứ bảy 27 - Lễ Hằng Thuận @ 3:00pm (tiếng Anh) / Wedding ceremony at Truc Lam Monastery
-Pháp thoại hằng tuần @ 7:30pm / Weekly Dharma talk /
Chủ nhật 28 - Lễ hằng tuần @10:30am / Weekly service
Từ 29-31 - Chuẩn bị khoá tu Tv. Tây Thiên / Prepare for Summer retreat
Thứ tư 31 - Lễ sám hối, hướng dẫn tổng quát khoá tu / Orientation for retreat @ 7:30pm

THÁNG 8 AUGUST
Thứ năm 1-11 - Khoá an cư và xuất gia gieo duyên lần 17 / Summer Retreat at Westlock Centre
Chủ nhật 4 - Khoá lễ hằng tuần tại Trúc Lâm @10:30am / Weekly service
Thứ bảy 10 - Cúng thất chư hương linh tại Trúc Lâm @10:30am / Weekly service at Truc Lam
-Lễ Hoa Đăng Di Đà @ 9:00pm tại Tv. Tây Thiên / Candle Vigil at Westlock Centre
Chủ nhật 11 - Kỷ niệm 30 Năm Thành Lập, Khánh Thành Niệm Ân Đường, Phật Di Đà @11:00am
Thứ năm 15 - Tụng giới Xuất Gia lúc 10:00 am / Sám Hối tụng giới cư sĩ @ 7:30pm
Thứ bảy 17 - Lễ Hằng Thuận @10:00am và 1:00pm / 2 Wedding ceremonies
Chủ nhật 18 - Lễ Hiệp Kỵ chư Hương Linh Ký Tự @10:30am / Ancestors Ceremony
-Lễ Hiệp Kỵ tại Niệm Ân Đường @ 3:00pm / Ceremony at Memorial Hall
Thứ sáu 23 - Lớp thiền tiếng Anh @ 6:30pm / Back to Meditation Session
Thứ bảy 24 - Lễ VuLan chùa Chánh Tâm Saskatoon / Parents Day in Saskatoon @ 6:00pm
Chủ nhật 25 - Lễ VuLan chùa Hải Đức Regina / Parents Day in Regina @ 11:00 am
Thứ sáu 30 - Tụng Giới Xuất Gia @ 10:00 am / Monastic Precepts recitation
Thứ bảy 31 - Pháp thoại chùa Niệm Phật @ 6:00 pm / Dharma talk at Niem Phat Temple

THÁNG 9 SEPTEMBER
Thứ bảy 1 - Lễ Vulan Chùa Giác Lâm St.Clouds @11:00am / Parents Day in St.Clouds
Từ ngày 3-4 - Tu học cho tại Tv. Tây Thiên / Special Retreat in Westlock Centre
Thứ năm 12 - Tụng Giới Xuất Gia @10:00am / Monastic Precept recitation
Thứ bảy 7 - Tu Bát Quan Trai @ 9:00 am/ Vietnamese Mindfulness Day
Thứ sáu 8 - Khoá lễ hằng tuần @ 10:30am/ Weekly service
Từ ngày 13-15 - Tu Học Chùa Từ Hạnh, Maui, Hawaii/Retreat in Hawaii
Từ ngày 18-19 - Pháp thoại Đạo Tràng Gíac Ngộ, New Jersey/ Dhama talk in Virginia
Từ ngày 21-22 - Khoá tu Chùa Hoa Nghiêm, VA -703-781-4306 /Retreat in Virginia
Từ ngày 18-22 - Khoá Tu Sức Khoẻ tại Tv. Tây Thiên/Fasting Health Retreat by Plum Village Monastic
Thứ bảy 28 - Pháp thoại hằng tuần @ 7:30pm / Weekly Dharma talk
Chủ nhật 30 - Khoá lễ hằng tuần @ 10:30am / Weekly service

Ghi chú: Lịch sinh hoạt sẽ được cập nhật nếu có chương trình nào thay đổi.
Schedule may update if schedule change.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Bảy 20197:33 CH(Xem: 145)
07 Tháng Sáu 20198:56 SA(Xem: 1660)
14 Tháng Năm 20196:55 CH(Xem: 1134)
06 Tháng Ba 20198:12 SA(Xem: 2294)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com