Viết Bài Cho Kỷ Yếu 30 Năm

24 Tháng Tư 20198:21 SA(Xem: 629)


Viết Bài Cho Kỷ Yếu 30 Năm
Kính bạch quý tôn đức và đại chúng,
Để giúp chúng con có được tài liêu phong phú cho quyển Kỷ Yếu 30 Năm Tv. Trúc Lâm, quý tôn đức đại chúng xa gần đã từng về hướng dẫn tu học và sinh hoạt với chúng con trong thời gian qua, xin quý Ngài và quý vị hoan hỉ cho chúng con xin những bài viết, văn thơ v.v. Đặc biệt là những cảm nghĩ về Trúc Lâm và Tây Thiên trong thời gian qua. Xin cho chúng con xin vào cuối tháng 6 – 2019 để kịp cho chúng con trong việc thực hiện. Thành kính tri ân quý tôn đức và đại chúng. Bài vở xin gửi về tvtruclam97@gmail.com or trungly88@gmail.com .

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com