DVDs 2019 (1)

06 Tháng Ba 20198:12 SA(Xem: 2798)Viên Âm  
(TV Viên Âm, Montgomery AL, 10.6.2019)  
 
Nhị Đế Dung Thông  
(Chùa Diệu Đế Pensacola FL Ngày 7.6.2019)       

Tám Đường Chứng Đạo (Kinh Bát Niệm) 1  
(Tv. Từ Vân, Morrison CO, 31.5. 2019)   

Tám Đường Chứng Đạo (Kinh Bát Niệm)  2   (Tv. Từ Vân, Morrison CO, 31.5. 2019)    

Tám Đường Chứng Đạo (Kinh Bát Niệm) 3   (Tv. Từ Vân, Morrison CO, 1.6. 2019)  

Tám Đường Chứng Đạo (Kinh Bát Niệm) 4   (Tv. Từ Vân, Morrison CO, 1.6. 2019)   

Niệm Niệm Tương Tục  (Chùa Tây Trúc Kelowna, BC. Ngày 26.5.2019)    

Thân Tại Gia Tâm Xuất Gia   (Chùa Bát Nhã California, 23.5.2019)    

Biến Dịch Vô Thường   (Chùa Bảo Phước San Jose,20.5.2019)        

Khó Thay Sống Đời Lành  (Tv. Phổ Đức Calgary, AB 19-5-2019)   

Tái Sinh  (Chùa Hải Đức Regina, 12.5.2019)

Chân Nhân 1   (Chùa Hải Đức Regina,11.5.2019)    

Chân Nhân 2  
(Chùa Hải Đức Regina, 12.5.2019)      

Người Toả Sáng  
(chùa Bảo Quang, San Antonio, TX 29-4-2019)    

Sống Sâu Sắc-Thảnh Thơi (vấn đáp)  
Tv. Huyền Quang, Royse City, TX 28-4-2019    

Như Lai Bát Tướng 1  
(TV. Huyền Quang, Royse City, TX 26-4-2019)    

Như Lai Bát Tướng 2 
 

Bổn Nghiệp Sadi  
(Tv. Huyền Quang, Royse City, TX 26-4-2019)   

Biết Lo  (vấn đáp)
  Tv.Tây Thiên khoá tu mùa xuân 20-4-2019  

Năm Pháp Định Tâm  
(chùa Vạn Hạnh, Victoria, BC 7-4-2019)        

Nhiếp Thọ
(chùa Từ Tâm Tacoma, WA 1-4-2019)   

Sinh Tử -Niết Bàn  (vấn đáp)
Chùa Cổ Lâm Seattle, WA 31-3-2019  

Tự Quán Tâm (chùa Việt Nam Seattle, WA 30-3-2019)    

Năng Lực Của KINH   
(chùa Việt Nam Seattle, WA 30-3-2019)     

Tỉnh Lặng - Trong Sáng  
(Tv.Trúc Lâm, 24.3.2019)    

Dụng Phước  
(Tv. Trúc Lâm 10-3-2019)    

Nhận Diện Phước  
(Tv. Trúc Lâm 3. 3. 2019)  

Trư Hòa Thượng
 (chùa Hải Đức 10-2-2019)   

Ai Nhấc Được  Tảng Đá 1  (Chùa Hải Đức 9-10/2/2019)  

Ai Nhấc Được Tảng Đá 2   

Suy Ngẫm Cuối Năm   (Tv.Trúc Lâm 3. 2. 2019)    

Năm Điều Tăng Trưởng   (Tv.Trúc Lâm, Jan 27, 2019)       

Nổ Lực Từ Bỏ   (Tv Trúc Lâm, Jan 20, 2019)  

Chú Tâm Việc Của Mình - Tv. Trúc Lâm 19-1-2019

Tự Chiến Thắng Mình - Chùa An Lạc Indianapolis 6-1-2019

Người Bất Chánh 1  (chùa An Lạc Indianapolis 5-1-2019)

Người Bất Chánh 2   

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com