LỊCH TRÌNH CÁC NGÀY LỄ TRONG NĂM 2019 SPECIAL EVENTS

05 Tháng Giêng 201912:00 SA(Xem: 10196)
LỊCH TRÌNH CÁC NGÀY LỄ TRONG NĂM 2019
SPECIAL EVENTS


THÁNG 1 JANUARY
Thứ bảy ngày 5 - Khóa tu học chùa An Lạc, Indiana / Retreat in Indiana USA
Thứ bảy ngày 19 - Ngày tu học, lễ Trai Tăng và Lễ Xuất Gia / Novice ordination ceremony
Chủ nhật ngày 20 - Lễ Phật Thành Đạo lúc 10:30 sáng / Buddha’s Enlightenment Day
-Sinh hoạt của PG Hàn Quốc lúc 2:00 chiều / Korean Buddhist activity
Thứ bảy ngày 26 - Ngày tu học tiếng Anh lúc 9:00 sáng / English Mindfulness Day

THÁNG 2 FEBRUARY
Chủ nhật ngày 3 - Hiệp kỵ Tổ Tiên cuối năm lúc 10:30 sáng / Year End Ancestor ceremony
Thứ hai ngày 4 - Giao Thừa năm Kỷ Hợi lúc 10:00 tối / Lunar New Year’s Eve
Thứ ba ngày 5 (mùng 1 Tết) - Đạo Tràng Dược Sư lúc 7:30 tối / Medicine Buddha ceremony
Chủ nhật ngày 9-10 - Lễ Đầu Năm chùa Hải Đức, Regina / New Year ceremony in Regina
Thứ bảy ngày 16 - Tu Bát Quan Trai lúc 9:00 sáng / Vietnamese Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 17 - Cúng Rằm Tháng Giêng lúc 10:30 sáng / Full Moon ceremony
-Sinh hoạt PG Hàn Quốc lúc 2:00 chiều / Korean Buddhist activity
Thứ ba ngày 19 - Sám hối tụng Giới lúc 7:30 tối / Precepts recitation
Thứ bảy ngày 23 - Ngày tu học tiếng Anh lúc 9:00 sáng / English Mindfulness Day

THÁNG 3 MARCH
Thứ bảy ngày 9 - Ngày tu học tiếng Anh 9:00 sáng (chú ý: tăng giờ)English Mindfulness Day
Thứ bảy ngày 16 - Thọ Bát Quan Trai lúc 9:00 sáng / Vietnamese Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 17 - Sinh hoạt PG Hàn Quốc lúc 2:00 chiều / Korean Buddhist activity
Thứ năm ngày 21 - Sám hối tụng Giới lúc 7:30 tối / Precepts recitation
Thứ bảy ngày 23 - Lễ 500 Danh Quán Âm từ 9:00 sáng / Kwan Yin ceremony
Chủ nhật ngày 24 - Kỷ niệm BT Quán Âm lúc 10:30 sáng /
Thứ hai ngày 25 - Một ngày tu học cho trẻ em 7-12 tuổi / Activity Day for youth
Từ ngày 26-29 - Khóa tu Xuân thanh thiếu niên 13 tuổi trở lên/Spring retreat for teenager

THÁNG 4 APRIL
Thứ bảy ngày 6 - Ngày tu học tiếng Anh lúc 9:00 sáng / English Mindfulness Day
Thứ bảy ngày 6 - Tu học Đạo Tràng Pháp Hoa, Vancouver, BC / Dharma talk in Vancouver
Từ ngày 19-22 - Khóa tu Mùa Xuân tại Tv. Tây Thiên / Spring retreat
Chủ nhật ngày 21 - Sinh hoạt PG Hàn Quốc lúc 2:00 chiều / Korean Buddhist activity
Từ ngày 24-28 - Khóa tu Mùa Xuân, TV. Huyền Quang, Dallas, TX / Retreat in Dallas

THÁNG 5 MAY
Thứ bảy ngày 4 - Ngày tu học tiếng Anh lúc 9:00 sáng / English Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 5 - Lễ Phật Đản chùa Giác Lâm, St. Clouds, MN / Vesak in Minnesota
Chủ nhật ngày 12 - Lễ Phật Đản Chùa Hải Đức, Regina / Vesak in Regina
Thứ bảy ngày 18 - Tu Bát Quan Trai lúc 9:00 sáng / Vietnamese Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 19 - Lễ Phật Đản Tv. Trúc Lâm / Vesak at Truc Lam Monastery
Thứ ba ngày 21 - Tâm Niệm An Cư / Raining Monastic Retreat

THÁNG 6 JUNE
Thứ bảy ngày 1 - Ngày tu học tiếng Anh lúc 9:00 sáng / Eglish Mindfulness Day
Từ ngày 1-2 - Khóa tu & Phật Đản tại Tv. Từ Vân, Calorado/ Retreat in Denver
Từ ngày 8-9 - Khóa tu tại Tv. Liên Trì Alambama / Retreat in Alambama
Thứ bảy ngày 15 - Bát Quan Trai lúc 9:00 sáng / Vietnamese Mindfulness Day
Thứ hai ngày 17 - Sám hối tụng Giới lúc 7:30 tối / Precepts recitation
Từ ngày 21-23 - Khoá tu học tiếng Anh tại Tv. Tây Thiên / English retreat in Westlock
Từ ngày 29-30 - Tu học tại Chùa Từ Ân, Ottawa, ON / Retreat in Ottawa

THÁNG 7 JULY
Thứ tư ngày 3 - Tụng giới Tỳ-kheo lúc 9:00 sáng / Bhikhu Precepts recitation
Thứ sáu ngày 5 - Ngày cuối lớp thiền, nghỉ Hè /Last day of Friday Class, Summer break
Chủ nhật ngày 7 - Lễ thỉnh linh cốt nhập Báo Ân Đường tại Tv. Tây Thiên
Thứ bảy ngày 13 - Pháp thoại tại Chùa Bảo Phước Sanjose, CA/ Dharma talk in Sanjose
Thứ bảy ngày 20 - Bát Quan Trai lúc 9:00 sáng (500 lạy Quán Âm)/Vietsnamese Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 21 - Kỷ niệm Quán Âm lúc 10:30 sáng/Kwan Yin ceremony
Chủ nhật ngày 21 - Kỷ niệm Quán Âm tại Tv. Tây Thiên lúc 3:00 chiều/Ceremony at Westlock
Ngày 22 - Một ngày sinh hoạt trẻ em từ 7-12 tuổi/Youth Day at Truc Lam Monastery
Từ ngày 23-26 - Khóa tu mùa Hè thanh thiếu niên/Teenager Summer retreat
Từ ngày 29-31 - Chuẩn bị khóa tu tại Tv. Tây Thiên/Prepare for the Summer retreat

THÁNG 8 AUGUST
Từ ngày 1-11 - Khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 17 tại Tây Thiên/Summer retreat
Thứ bảy ngày 10 - Lễ thắp nến cầu nguyện Di Đà tại Tv. Tây Thiên/Candle light vigil
Chủ nhật ngày 11 - Lễ An vị Bảo tượng Di Đà, Khánh thành Niệm Ân Đường, Kỷ niệm
Trúc Lâm 30 năm, Lễ Vu Lan tại Tv. Tây Thiên lúc 11:00
Thứ năm ngày 15 - Lễ hoàn mãn Tâm niệm An Cư lúc 9:00 sáng/Ending Raining retreat
Chủ nhật ngày 18 - Lễ Hiệp Kỵ Tổ Tiên lúc 10:30 sáng/Ancestor ceremony
Chủ nhật ngày 25 - Lễ Vu Lan chùa Hải Đức Regina/Parents Day in Regina

THÁNG 9 SEPTEMBER
Chủ nhật ngày 1 - Lễ Vu Lan Chùa Giác Lâm, St.Clouds, MN/Parents Day in Minnesota
Thứ bảy ngày 7 - Tu Bát Quan Trai lúc 9:00 sáng/Vietnamese Mindfulness Day
Từ ngày 14-15 - Tu học tại Chùa Từ Hạnh, Maui, Hawaii/Retreat in Hawaii
Thứ bảy ngày 14 - Ngày tu học tiếng Anh 9:00 sáng/English Mindfulness Day
Từ ngày 21-22 - Tu học Chùa Hoa Nghiêm, Fort Belvoir, VA/Retreat in Virginia

THÁNG 10 OCTOBER
Từ ngày 2-6 - Khóa tu Tv. Huyền Quang, Dallas, TX/Retreat in Dallas
Thứ bảy ngày 5 - Tu học tiếng Anh lúc 9:00 sáng/English Mindfulness Day
Từ ngày 11-14 - Khóa tu mùa Thu tại Tv.Tây Thiên – Pháp hội Quán Âm/Fall Retreat in WL
Từ 16/10 đến 5/11 - Hoằng pháp Nhật Bản & Hàn Quốc (có chương trình riêng)/Dharma talk in Japan & Korea
Thứ bảy ngày 26 - Trì Kinh Dược Sư lúc 7:30 tối/Medicine Buddha chanting
Chủ nhật ngày 27 - Kỷ niệm Phật Dược Sư lúc 10:30 sáng/Medicine Buddha ceremony

THÁNG 11 NOVEMBER
Thứ bảy ngày 2 - Ngày tu học tiếng Anh lúc 9:00 sáng/English Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 3 - Khóa lễ hằng tuần 10:30 sáng (lui 1 giờ)/Daytime saving
Thứ bảy ngày 9 - Tu Bát Quan Trai lúc 9:00 sáng/Vietnamese Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 10 - Kỷ niệm Rằm Hạ Nguyên lúc 10:30 sáng/Full Moon ceremony
Thứ hai ngày 11 - Sám hối tụng Giới lúc 7:30 tối/Precepts recitation
Thứ năm ngày 14 - Lễ cầu nguyện tại Tây Thiên lúc 11:00 sáng/Prayer in Westlock

THÁNG 12 DECEMBER
Thứ bảy ngày 7 - Tu Bát Quan Trai lúc 9:00 sáng/Vietnamese Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 8 - Lễ cầu nguyện tại Báo Ân Đường lúc 3:00 chiều/Blessing ceremony in WL
Thứ ba ngày 10 - Sám hối tụng Giới lúc 7:30 tối/Precepts recitation
Thứ năm ngày 12 - Kỷ niệm Phật Di Đà lúc 7:30 tối/Amibha ceremony
Thứ sáu ngày 13 - Kết thúc khoá thiền lúc 6:30 tối/Last day of Friday class, Winter break
Thứ bảy ngày 14 - Ngày tu học tiếng Anh lúc 9:00 sáng/English Mindfulness Day
Từ ngày 21-24 - Khóa tu thanh thiếu niên tại Tv. Tây Thiên/Teenager retreat
Từ ngày 27-31 - Khóa tu Mùa Đông – trì Kinh Đại Bát Niết Bàn/Chant Great Nirvana Sutra

Ghi chú: Trên đây chỉ là lịch trình tổng quát trọn năm. Có thể sẽ có thay đổi, cập nhật mỗi tháng hoặc các
ngày lễ lớn sẽ có thông báo chi tiết bằng báo chí, facebook và trên trang mạng của tu viện.
These dates for special events. There is also monthly update and will be posted in website and facebook
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com