chương trình đón xuân Kỷ Hợi 2019

03 Tháng Giêng 20191:35 CH(Xem: 438)
TU VIỆN TRÚC LÂM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN KỶ HỢI – 2019
*BÁT QUAN TRAI & XUẤT GIA
Thứ bảy 19-1-2019 (14-Chạp-Mậu Tuất)
09:00 sáng – Truyền Giới Bát Quan Trai
02:00 chiều – Lễ Xuất Gia và truyền Giới Sadini và Thức-xoa-ma-na
* LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO
Chủ nhật 20-1-2019 (Rằm tháng Chạp) 10:30 sáng – Lễ kỷ niệm Phật Thành Đạo
* LỄ HIỆP KỴ - TẤT NIÊN – CHỢ TẾT Chủ nhật 3-2-2019 - khóa lễ lúc 10:30 sáng
* LỄ ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN KỶ HỢI – 2019 Thứ hai 04-2-2019 (30 chạp Mậu Tuất)
11:00 sáng 07:00 tối 08:00 tối 10:00 tối
- Cúng ngọ, tiến linh
- Lễ Sám Hối cuối năm – gia trì Lộc Phật
- Tiệc trà cuối năm, văn nghệ
- LỄ CHÍNH THỨC ĐÓN GIAO THỪA (có chương trình riêng)
* MÙNG 1 đến MÙNG 3 TẾT (5-7 tháng 2, 2019)
10:30 sáng
04:00 chiều
07:30 tối
7:30 đều có khóa lễ cầu nguyện, dâng cúng đèn Dược Sư. Chủ Nhật lúc 2:00 chiều. (mẫu ghi danh cầu an, cầu siêu có sẳn tại Tu Viện).
- Khóa lễ cầu an đầu năm - Cúng Tổ Tiên
- Thí thực Cô Hồn
- Lễ khai đàn Dược Sư (từ Mùng 1 tết đến 19 tháng 2 Âm Lịch (05/2 đến 25/3/2019) hằng đêm lúc
* LỄ PHẬT TẠI TU VIỆN TÂY THIÊN
Thứ sáu ngày 8-2-2019 (mùng 4 Tết) lúc 11:00 sáng
* NGÀY TU HỌC ĐẦU NĂM
Thứ bảy ngày 16-2-2019 lúc 9:00 sáng
* LỄ THƯỢNG NGUYÊN (rằm tháng Giêng)
Chủ nhật 17-2-2019 (13 tháng Giêng, Kỷ Hợi)
10:30 sáng - Khóa lễ Dược Sư - Pháp thoại - Giỗ Tổ - Cúng Tổ Tiên
* SÁM HỐI TỤNG GIỚI
Thứ ba ngày 19-2-2019 lúc 7:30 tối
*NGÀY TU HỌC tiếng ANH
Thứ bảy 23-2-2019 lúc 9:00 sáng
* KHÓA TU MÙA XUÂN
Ngày 25 tháng 3-2019: Một ngày tu học cho các em 7-12 tuổi tại Tv. Trúc Lâm
Từ 26-29 tháng 3, 2019: Khóa tu cho các em thanh thiếu niên 13 tuổi hơn tại Tv. Tây Thiên Từ 19-22 tháng 4: Khóa tu dành cho người lớn tại Tv. Tây Thiên
Kính mời quí đồng hương Phật tử về tham dự đông đủ các chương trình Mừng Xuân Đón Tết năm nay. Mọi chi tiết cần biết thêm xin liên lạc TV. (780) 471-1093, trang nhà www.truclam.ca hoặc e-mail tvtruclam97@gmail.com Đăng ký khóa tu xin gửi email về khoatutaythien@gmail.com
   
TRUC LAM MONASTERY
LUNAR NEW YEAR'S PROGRAM - YEAR OF THE BOAR – 2019
*MINDFULNESS DAY & NOVICE ORDINATION (Vietnamese) Saturday January 19th, 2019
09:00 am - Eight Precepts transmission 02:00 pm – Novice ordination ceremony
*BUDDHA’S ENLIGHTENMENT DAY Sunday January 20th, 2019
10:30 am – Memorial ceremony
ANCESTORS COMMEMORATION & YEAR-END CEREMONY Sunday February 3rd, 2019 at 10:30 am
*NEW YEAR’S EVE CEREMONY Monday February 4th, 2019
11:00 am 07:00 pm 08:00 pm 10:00 pm
– Year-End ceremony
– Year-End Beginning Anew Ceremony – Refreshment and Entertainment
– New Year’s Eve Ceremony
* THE FIRST 3 DAYS OF THE NEW YEAR February 5th to 7th, 2019
10:30 am
04:00 pm
07:30 pm
Buddha Chanting every day at 7:30 pm. Sundays at 2:00 pm)
- New Year's Ceremony - Ancestor offering
- Evening offering
- Chanting Medicine Buddha Sutra (from February 5th to March 25th, 2019 there will be Medicine
*NEW YEAR PRAYER AT WESTLOCK MEDITATION CENTRE Friday February 8th, 2019 at 11:00 am
* MINDFULNESS DAY (Vietnamese) Saturday February 16th, 2019 at 9:00 am
* FIRST FULL MOON CEREMONY
Sunday March 17th, 2019
10:30 am - Blessing ceremony - Dharma talk - Ancestor offering
* PRECEPT RECITATION (Vietnamese) Tuesday February 19th, 2019 at 7:30 pm
* MINDFULNESS DAY (English) Saturday February 23rd, 2019 at 09:00 am
* ANNUAL SPRING RETREAT
March 25th, 2019: A day for kid from 7-12 years old at Truc Lam Monastery
March 26th – 29th, 2019: Retreat for Teenager from 13 and older at Westlock Meditation Centre April 19th – 22nd, 2019: Vietnamese Spring Retreat at Westlock Meditation Centre
We would like to invite you all to participate these important events during our Lunar New Year. For more information please contact us at (780) 471-1093 or visit website: www.truclam.ca email tvtruclam97@gmail.com Registration for retreat please email to khoatutaythien@gmail.com
   
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
31 Tháng Năm 201712:46 CH(Xem: 4957)
21 Tháng Tư 20178:33 SA(Xem: 6768)
11 Tháng Hai 201510:18 SA(Xem: 9002)
25 Tháng Năm 201511:46 CH(Xem: 9168)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com