THÔNG BÁO Giả danh Thầy Thích Pháp Hòa Vận Động Tài Chánh Nhân Vụ Cháy Nhà Kho Tv. Tây Thiên

01 Tháng Mười Một 20184:32 CH(Xem: 4040)

THÔNG BÁO
V/v Giả danh Thầy Thích Pháp Hòa Vận Động Tài Chánh
Nhân Vụ Cháy Nhà Kho Tv. Tây Thiên
TB GD

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
31 Tháng Năm 201712:46 CH(Xem: 5704)
11 Tháng Hai 201510:18 SA(Xem: 9416)
24 Tháng Tư 20198:21 SA(Xem: 127)
24 Tháng Tư 20198:19 SA(Xem: 123)
25 Tháng Năm 201511:46 CH(Xem: 9733)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com