THÔNG BÁO Giả danh Thầy Thích Pháp Hòa Vận Động Tài Chánh Nhân Vụ Cháy Nhà Kho Tv. Tây Thiên

01 Tháng Mười Một 20184:32 CH(Xem: 9836)

THÔNG BÁO
V/v Giả danh Thầy Thích Pháp Hòa Vận Động Tài Chánh
Nhân Vụ Cháy Nhà Kho Tv. Tây Thiên
TB GD

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Giêng 20233:07 CH(Xem: 7734)
03 Tháng Giêng 20237:34 SA(Xem: 16216)
06 Tháng Mười Một 20226:54 SA(Xem: 3094)
15 Tháng Mười 202210:46 SA(Xem: 2468)
11 Tháng Mười 20224:36 CH(Xem: 2148)
31 Tháng Giêng 20227:43 CH(Xem: 5752)
26 Tháng Ba 202012:12 CH(Xem: 7470)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com