DVD's 2018 (2)

19 Tháng Mười 20188:56 SA(Xem: 547)Cánh Cửa Thong Dong  (chùa Hải Đức, Aug 25, 2012)

"Lửa" Của Người Tu
 (Tv.TrucLam, Oct 14, 2018)  

Thần Thông Không Bằng Đạo Thông (chùa Thiện Đạo, Đài Bắc, Taiwan 16-9-2018)   

Nắm Lấy Cơ Duyên (chùa Việt Đài, Cao Hùng, Taiwan 14-9-2018)    

Ai Biết Mình Tâm Tịnh? (vấn đáp - Tv. Chân Không, Honolulu, Hawaii 9-9-2018)      

Giải Oan Cứu Khổ (Chùa Thanh Nguyên, Honolulu, Hawaii, 9-9-2018)    

Phước Nghiệp   (Tv. Chân Không Honolulu, Hawaii, 8-9-2018)     

Xá Tội Vong Nhân
  (TV Minh Đăng Quang, London ON 2-9-2018)    

Nghiệp và Nguyện (vấn đáp) Chùa Chánh Giác, Toronto, 1-9-2018          

Người Tại Gia An Lạc  (chùa Chánh Giác, Toronto, 1-9-2018)    

Buông (Tv.TâyThiên 7-8-2018)   

Tám "Không" của Người Tu  (tv.Tây Thiên, 3.8.2018)  

Phát Tâm Học Đạo  (tv. Tây Thiên 1-8-2018)  Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com