THÔNG BÁO ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2642

04 Tháng Năm 20188:58 SA(Xem: 527)
EDMONTON BUDDHIST RESEARCH INSTITUTE
TRUC LAM MONASTERY
11328 – 97 St. Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA – Tel. (780) 471-1093
Website: www.truclam.ca – Email: tvtruclam97@gmail.com


THÔNG BÁO
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2642

Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đảnh Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chắp tay thành đoá sen lành
Đón mừng Từ Phụ Đản Sanh vào đời
Mang Từ Bi rãi muôn nơi
Khơi đèn Trí Tuệ rạng ngời thế gian.


Kính thưa quý đồng hương, Phật tử,
Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện nơi đời cách đây 2642 năm. Người đã mang nguồn sửa Pháp,
lương thực Thương Yêu vào đời. Nuôi dưỡng biết bao tâm hồn lạc lõng, khổ đau. Để thể hiện lòng biết
ơn chúng ta hãy tổ chức ngày lễ trọng đại này bằng cách tu tập hạnh lành, trì trai bố thí. Mỗi gia đình
thiết trí bàn thờ Phật trang nghiêm, hương hoa lễ phẩm để cúng dường tri ân.
Năm nay Tu Viện Trúc Lâm thành kính cúng dường ngày lễ Phật Đản chương trình như sau:
Thứ bảy ngày 26-5-2018
08:00 sáng – Lễ Phật Đản Quốc Tế
03:00 chiều – Lễ cầu siêu, tiến cúng chư hương linh
07:00 tối – Lễ tắm Phật dành cho trẻ em và thanh thiếu niên
Chủ nhật ngày 27-5-2018
06:00 sáng – Chúc tán, lạy thù ân
09:00 – Lễ quy y Tam Bảo (xin liên lạc Tv để ghi danh trước)
10:30 – Chính thức Đại Lễ Phật Đản
03:00 chiều – Thí thực Cô Hồn
Thứ hai ngày 28-5-2018
11:00 sáng – Lễ Phật tại Tv. Tây Thiên
Thứ ba ngày 29-5-2018
07:30 tối – Sám hối, tụng Giới
Trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử cùng về tham dự ngày lễ trọng đại này thật đông đủ để
bày tỏ lòng biết ơn với đức Phật và góp phần cầu nguyện cho thế giới hoà bình, Phật Pháp trường tồn,
chúng sanh an lạc.
Kính nguyện Tam Bảo gia hộ đại chúng và gia đình thân an tâm lạc, đạo niệm tinh chuyên.
Edmonton ngày 1-5-2018
Tu Viện Trúc Lâm


EDMONTON BUDDHIST RESEARCH INSTITUTE
TRUC LAM MONASTERY
11328 – 97 St. Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA – Tel. (780) 471-1093
Website: www.truclam.ca – Email: tvtruclam97@gmail.com

INVITATION

THE 2642nd BUDDHA’S BIRTHDAY CELEBRATION

Namo Sakya Muni Buddhaya

Dear Sangha,
Lord Buddha was born on this planet 2642 years ago. The One who brought the nutrients of Love and
Understanding into this world. The Dharma has nourished countless sorrow souls. To express our deep
gratitude to the Buddha, let us wholeheartedly practice the teachings of the Buddha and share to others.
The Truc Lam Monastery will conduct the ceremony as follow:
– Saturday May 26th, 2018
08:30 am – International Vesak Celebration
07:00 pm – Bathing the Buddha for Youth (English)
-Sunday May 27th, 2018
06:00 am – Praising the Triple Gems
09:00 am – Taking Refuge ceremony
10:30 am – Buddha’s Birth Day Celebration
-Monday May 28th, 2018
11:00 am – Service at Westlock Meditation Centre
-Tuesday May 29th, 2018
07:30 pm – Precepts Recitation Ceremony
You are invited to come and join us for this beautiful spiritual day and pray for the World Peace and all
living beings. Thank you for your kindness. May you and your family be blessed with health and
happiness.
Edmonton May 1st, 2018
Truc Lam Monastery

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com