Thư cảm niệm công đức

25 Tháng Năm 201511:46 CH(Xem: 15340)
EDMONTON BUDDHIST RESEARCH INSTITUTE 
TRUC LAM MONASTERY

11328 – 97 St. Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA – Tel. (780) 471-1093 Fax.(780) 471-5394

Website: www.truclam.ca - Email: infor@truclam.ca

Edmonton 25.5.2015

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Để chia sẻ phần nào niềm đau nổi khổ với đồng bào Nepal trong 2 lần động đất và tháng 4 và 5 vừa qua. Tu viện Trúc Lâm đã kêu gọi đồng hương Phật tử xa gần đóng góp tịnh tài để ủng hộ.

Theo lời thông báo của chính phủ Canada sẽ ủng hộ tương tương với số tiền mà chúng ta đóng góp (Matching Fund).

Hôm nay ngày 25.5.2015 là thời hạn chót chuyển ngân vào Hội Hồng Thập Tự để được ngân quỹ này.

Tu viện đã chuyển số tiền $25,000.00 (hai mươi lăm ngàn Gia-kim) đến cơ quan Edmonton Red Cross.

Tịnh tài được ghi nhận qua sự đóng góp như sau:

-Quý đồng hương Phật tử xa gần $15,000.00

-Quỹ từ thiện Nhà Dưỡng Lão $5,000.00

-Quỹ từ thiện Tv. Trúc Lâm $5,000.00

Tu viện xin chân thành cảm niệm công đức của quý đồng hương Phật tử đã thể hiện từ tâm ủng hộ tịnh tài hầu chia sẻ sự khó khăn với nhân dân Nepal. Đây là phẩm vật đầy tình thương và ý nghĩa mà chúng ta dâng lên đức Thế Tôn nhân mùa Khánh Đản của Ngài. Nguyện cầu đại chúng thân tâm an vui, hạnh lành tăng trưởng.

Sen búp kính bạch,

Tu viện Trúc Lâm

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com