CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC KHÓA TU MÙA ĐÔNG – WINTER RETREAT

27 Tháng Mười 202310:35 SA(Xem: 1392)
Xin hoan hỷ bấm vào link dưới đây:
Chuong trinh Khoa tu mua Đông 2023 

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

KHÓA TU MÙA ĐÔNG – WINTER RETREAT
từ ngày 27 đến 31 tháng 12 năm 2023 &1-1-2024

Thứ Tư 27-12-2023 – 15-11 Âm Lịch (Tây Thiên – Westlock Centre)
Tu sinh vân tập / Welcoming retreatants
06:00 chiều - Khởi hành lên Tây Thiên từ Tv. Trúc Lâm (đợt 1) / Leaving to Westlock
07:30 tối - Lễ Sám Hối và hướng dẫn tổng quát/ Ceremony and orienation
10:00 - Chỉ tịnh / Bed time
- Thực Tập Im Lặng – Practice Silence

Thứ Năm 28-12-2023
05:00 sáng - Thức chúng / Wake up
06:00 - Tọa thiền, Công phu sáng / Sitting meditation, chanting
08:00 - Điểm tâm / Break fast
09:30 - Trì Tịnh Độ Tam Kinh / Chanting
11:30 - Quá đường, kinh hành / Formal lunch
01:00 trưa - Chỉ tịnh / Resting
02:30 - Pháp thoại / Dhamma talk
05:30 chiều - Dược thực / Dinner
07:30 tối - Pháp thoại / Dharma talk
09:30 - Tọa thiền, thiền lạy / Sitting meditation, Prostration
10:30 - Chỉ tịnh / Bed time

Thứ Sáu 29-12-2023 (17-11 ÂL – Kỷ niệm Phật A Di Đà)
05:00 sáng - Thức chúng / Wake up
06:00 - Tọa thiền / Công phu sáng / Sitting meditation
08:00 - Điểm tâm / Breakfast
09:30 - Lễ 48 Đại Nguyện Phật A Di Đà / Bow 48 Great Vows
11:30 - Quá đường / Formal Lunch
01:00 trưa - Chỉ tịnh / Resting
02:30 - Trì Tam Kinh Tịnh Độ/ Chanting
03:30 chiều - Thí thực Cô Hồn / Evening offering
05:30 - Dược thực / Dinner
07:30 tối - Trì kinh & niệm Phật
10:30 - Chỉ tịnh / Bed time

Thứ Bảy 30-12-2023
05:00 sáng - Thức chúng / Wake up
06:00 - Tọa thiền / Công phu sáng / Sitting meditation
08:00 - Điểm tâm / Breakfast
09:30 - Pháp thoại / Dhamma talk
11:30 - Quá đường / Formal Lunch
01:00 trưa - Chỉ tịnh / Resting
02:30 - Trì Kinh Niệm Phật Ba La Mật/ Chanting
05:30 - Dược thực / Dinner
07:30 tối - Pháp thoại / Dhamma talk
10:30 - Chỉ tịnh / Bed time

Chủ Nhật 31-12-2023
05:00 sáng - Thức chúng / Wake up
06:00 - Tọa thiền, Công phu sáng / Sitting meditation
08:00 - Khởi hành về Tv. Trúc Lâm / Depart back to Edmonton
10:30 - Khóa lễ hằng tuần / Weekly service
11:00 - Pháp thoại hằng tuần / Dharma talk
12:00 trưa - Tiến cúng chư hương linh
12:30 - Tu sinh dùng cơm tại chánh điện / Lunch in meditation hall
02:30 - Thăm Nhà Dưỡng Lão & về lại Tây Thiên / Visit senior home & back to WL
05:30 chiều - Dược thực / Dinner
07:30 tối - Thiền trà cuối năm / Tea meditation
11:30 - Toạ thiền / Sitting meditation
12:00 am - Cung đón Năm Mới 2024 / New Year’s Eve
01:00 am - Chỉ tịnh / Bed time

Thứ Hai ngày 1-1-2024
06:00 sáng - Thức chúng / Wake up
08:00 - Điểm tâm / Breakfast
09:30 - Lễ cầu nguyện đầu Năm Mới và bế mạc khoá tu / New Year’s prayer
11:30 - Quá đường / Formal lunch
01:00 trưa - Tổng vệ sinh / Cleaning
Hoàn Mãn / Ending

Ghi chú:
- Chương trình sẽ được truyền trực tuyến – livestream qua facebook và youtube:
Truc Lam & Tay Thien Canada.
- Chương trình có thể tuỳ nghi gia giảm theo thời gian, hoàn cảnh.

KÍNH CHÚC ĐẠI CHÚNG TU HỌC AN VUI
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com