CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU MÙA XUÂN 2023

13 Tháng Hai 202310:41 CH(Xem: 2602)
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU MÙA XUÂN 2023
Từ ngày 7 đến 10 tháng 4, 2023

Thứ Năm 6-4-2023 (16/ 2 nhuần/Quí Mão)
Tiếp đón Phật tử và sắp xếp, dọn dẹp chuẩn bị khóa tu. / Welcoming guests
07:30 tối - Khóa lễ Sám Hối và hướng dẫn tổng quát / Orientation
10:00 tối - Chỉ tịnh / Light out

Thứ Sáu 7-4-2023 (17/ 2 nhuần/Quí Mão)
06:00 sáng - Thức chúng / Wake up
07:30 - Điểm tâm (không online) / Breakfast
09:00 - Khai mạc khóa tu / Opening ceremony
11:30 - Quá đường, kinh hành (không online) / Formal lunch
02:30 chiều - Ngồi thiền, Pháp thoại (HT. Viện Chủ) / Dharma talk
05:30 - Dược thực (không online) / Dinner
07:30 tối - Pháp thoại với TT. Thích Viên Ngộ / Dharma talk
09:30 - Ngồi thiền, thiền lạy - Chỉ tịnh / Sitting meditation, light out

Thứ Bảy 8-4-2023 (18/ 2 nhuần/Quí Mão)
05:00 sáng - Thức chúng / Wake up
06:00 - Ngồi thiền, công phu Nhật tụng Thiền Môn / Sitting meditation, chanting
08:00 - Điểm tâm / Breakfast
09:00 - Pháp thoại với Đại Đức Thích Tâm Nguyên / Dharma talk
11:30 - Quá đường, kinh hành / Formal lunch
02:30 chiều - Ngồi thiền, pháp thoại với ĐĐ. Thích Đồng Nhật / Dharma talk
05:30 - Dược thực / Dinner
07:30 tối - Pháp thoại với Thầy Thích Pháp Hòa / Dharma talk
09:30 - Ngồi thiền, thiền lạy – Chỉ tịnh / Sitting meditation, light out

Chủ Nhật 9-4-2023 (Tu viện Trúc Lâm)
05:00 sáng - Thức chúng / Wake up
06:00 - Ngồi thiền, công phu (Nhật tụng Thiền Môn) / Sitting meditation, chanting
08:00 - Khởi hành về Tv. Trúc Lâm / Back to Truc Lam
10:30 - Khóa lễ hằng tuần, pháp thoại / Weekly service
12:00 trưa - Thọ trai / Lunch
02:00 - Trở về Tv. Tây Thiên, thăm Dưỡng Lão Tuổi Hạc / Visiting senior home
05:30 chiều - Dược thực / Dinner
07:30 tối - Chia nhóm pháp đàm / Dharma sharing
09:30 - Ngồi thiền, thiền lạy – Chỉ tịnh / Sitting meditation, light out

Thứ Hai 10-4-2023
05:00 sáng - Thức chúng / Wake up
06:00 - Ngồi thiền, công phu Nhật tụng Thiền Môn / Sitting meditation, chanting
08:00 - Điểm tâm / Breakfast
09:00 - Sinh hoạt chung / Being
11:30 - Thọ trai / Lunch
02:00 chiều - Lễ cầu nguyện Bế mạc khóa tu / Closing ceremony
03:00 - Hoàn mãn – tổng vệ sinh / Cleaning - Ending

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
31 Tháng Ba 20237:43 SA(Xem: 119)
13 Tháng Hai 202310:23 CH(Xem: 1648)
17 Tháng Giêng 20233:27 CH(Xem: 1177)
17 Tháng Giêng 20233:07 CH(Xem: 3463)
03 Tháng Giêng 20237:34 SA(Xem: 7307)
06 Tháng Mười Một 20226:54 SA(Xem: 1872)
15 Tháng Mười 202210:46 SA(Xem: 1770)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com