LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE Tháng 1, 2 & 3

10 Tháng Giêng 202310:20 SA(Xem: 1320)
Xin hoan hỷ bấm vào link dưới đây: 
Lich sinh hoat hang thang  

LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE
Tháng 1, 2 & 3

THÁNG 1 JANUARY
Thứ Năm ngày 5 - Sám hối, tụng Giới / Precepts recitation @ 7:30pm
Thứ Sáu ngày 6 - Lễ Quy-y “On-line” @ 7:00pm / Online precepts trasmission
Thứ Sáu ngày 6 - Lớp thiền tiếng Anh / Friday meditation re-open @ 6:30pm
Thứ Bảy ngày 7 - Thiền tịnh & pháp thoại / Sitting meditation & dharma talk @ 7:30pm
Chủ Nhật ngày 8 - Sinh hoạt PG Hàn Quốc (PGHQ) / Korean Buddhist @ 2:00pm
Thứ Bảy ngày 14 - Lễ cuối năm tại Tv.Tây Thiên / Ceremony at Westlock Centre @ 10:30am
Chủ Nhật ngày 15 - Lễ Hiệp Kỵ tại Tv. Trúc Lâm / Ancestor’s Day at Truc Lam @ 10:30am
Từ ngày 16 đến 21 - Tuần lễ Công Quả / Volunteer week
Trang trí và chuẩn bị các việc cho ngày Tết, kính mời đại chúng tùy hỷ về chùa công quả.
Thứ Bảy ngày 21 - Cúng Ngọ, tưởng niệm (một năm) Tiểu Tường Sư ông Làng Mai
-tiến cúng chư Hương Linh / Ancestor’s Offering @ 11:00am
Xin xem chi tiết chương trình Lễ Đón Giao Thừa Quý Mão / Lunar New Year’s Eve
Chủ Nhật ngày 22 - Năm mới Quí Mão / New Year Day – Year of the Cat prayer @ 10:30am
Tu viện Tây Thiên mở cửa từ 11:00 sáng đến 4:00 chiều
Thứ Bảy ngày 28 - Ngày tu học tiếng Anh / English mindfulness day @ 9:00am
Từ 28-29 - Sinh hoạt tại Chùa Hải Đức / Regina’s New Year ceremony

THÁNG 2 FEBRUARY
Thứ Bảy ngày 4 - Bát Quan Trai / Vietnamse mindfulness day @ 9:00am
Chủ Nhật ngày 5 - Rằm Thượng Ngươn, Giỗ Tổ / First Full Moon @10:30 am
-Lễ cúng dường Trai Tăng / Sangha offering @ 12:30pm
Thứ Bảy ngày 11 - Lễ kỳ an Dược Sư chùa Vạn Hạnh Victoria / New Year program in Victoria BC
Chủ Nhật ngày 12 - Khóa lễ hằng tuần / Weekly service @ 10:30am
Từ ngày 18-19 - Lễ Tết Chùa Tây Trúc Kelowna / New Year program in Kelowna
Chủ Nhật ngày 19 - Sinh hoat PGHQ / Korean Buddhist activitiy @ 2:00pm
Thứ Bảy ngày 25 - Ngày tu học tiếng Anh / English Mindfulness day @ 9:00am
- Pháp thoại hằng tuần / Dharma talk 7:30pm
Chủ Nhật ngày 26 - Khóa lễ hằng tuần / Weekly service @ 10:30am
Thứ Hai ngày 27 - Thái tử Sidhatha xuất gia /Buddha’s leaving home @7:30pm

THÁNG 3 MARCH
Thứ Bảy ngày 4 - Bát Quan Trai / Vietnamese mindfulness day @ 9:00am
Chủ Nhật ngày 5 - Kỷ niệm Phật Niết Bàn / Buddha’s Nirvana @ 10:30am
Chủ Nhật ngày 5 - Khai lễ Ngũ Bách Danh / Kwan Yin ceremony @ 6:00am
Từ ngày 6 đến 9 - Lễ Ngũ Bách Danh QÂ, tụng Giới/ 500 Kwanyin Boddhisattva @ 7:30pm
Thứ Sáu ngày 10 - Hoàn mãn đạo tràng Dược Sư /New Year’s season ending @ 8:30pm
Thứ Bảy ngày 11 - Ngày tu học tiếng Anh / Mindfulness day @ 9:00am (tăng thêm 1 giờ)
Chủ Nhật ngày 12 - Pháp thoại tại Missisauga / Dharma talk in Ontario
Từ ngày 18-19 - Khóa tu tại Vancouver BC/ Retreat in BC
Chủ Nhật ngày 19 - Sinh hoạt Phật Giáo Hàn Quốc / Korean Buddhist group activities @ 2pm
Từ ngày 20-24 - Đoàn hành hương Châu Á thăm Tv Tây Thiên/ Pilgrimage group from Asia
Từ 25-27 - Phật sự tại Houston (sẽ thông báo chi tiết)/ Dharma talks in Texas
Từ ngày 25-26 - Sinh hoạt tại Chùa Tây Trúc / Activity in Kelowna
Từ ngày 28-31 - Khóa tu Thanh Thiếu Niên / Youth Spring Retreat at Westlock Centre

Ghi chú: Lịch sinh hoạt sẽ được cập nhật nếu có chương trình nào thay đổi. Schedule may update if
schedule change.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Hai 20237:35 SA(Xem: 31)
17 Tháng Giêng 20233:27 CH(Xem: 450)
17 Tháng Giêng 20233:07 CH(Xem: 1643)
03 Tháng Giêng 20237:34 SA(Xem: 2819)
06 Tháng Mười Một 20226:54 SA(Xem: 1299)
15 Tháng Mười 202210:46 SA(Xem: 1407)
11 Tháng Mười 20224:36 CH(Xem: 1026)
31 Tháng Giêng 20227:43 CH(Xem: 4141)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com