TU VIỆN TRÚC LÂM Lịch Trình Khóa Tu Hằng Tháng từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023

10 Tháng Giêng 202310:04 SA(Xem: 14841)
Xin hoan hỷ bấm vào link dưới đây: 
Lich trinh Khoa tu 2023   

TU VIỆN TRÚC LÂM
Lịch Trình Khóa Tu Hằng Tháng
từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023  

Ngày 04-05 tháng 2 nhằm ngày 14-15 tháng Giêng năm Quý Mão (Rằm Tháng Giêng)
Ngày 04-05 tháng 3 nhằm ngày 13-14 tháng 3 năm Quý Mão
Từ 28-31 tháng 3 Khóa tu Thanh thiếu niên tại Tv. Tây Thiên
Ngày 01-02 tháng 4 nhằm ngày 11-12 tháng 2 nhuận năm Quý Mão
Từ 07-10 tháng 4 Khóa tu Mùa Xuân tại Tv. Tây Thiên
Ngày 06-07 tháng 5 nhằm ngày 17-18 tháng 3 năm Quý Mão
Ngày 03-04 tháng 6 nhằm ngày 16-17 tháng 4 năm Quý Mão (Lễ Phật Đản)
Ngày 01-02 tháng 7 nhằm ngày 14-15 tháng 5 năm Quý Mão
Ngày 17-18 tháng 7 Tu học cho các em từ 7-12 tuổi tại Tv. Trúc Lâm
Ngày 20-25 tháng 7 Khóa tu Mùa Hè cho Người Trẻ (Youth Retreat)
Ngày 01-10 tháng 8 Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 20 – Pháp Hội Quán Âm & Vu Lan
Ngày 09-10 tháng 9 nhằm ngày 25-26 tháng 7 năm Quý Mão
Ngày 06-09 tháng 10 Khóa tu Mùa Thu tại Tv. Tây Thiên (Canada’s Thanksgiving)
Ngày 04-05 tháng 11 nhằm ngày 22-23 tháng 09 năm Quý Mão (lùi 1 giờ)
Ngày 02-03 tháng 12 nhằm ngày 20-21 tháng 10 năm Quý Mão (Rằm Hạ Nguyên)
Ngày 27-30 tháng 12 Khóa tu Mùa Đông Teenager tại TV. Tây Thiên
Ngày 27-31 tháng 12 Khóa tu Mùa Đông – Trì Kinh Bi Hoa – Pháp Hội Di Đà

Ghi chú: Thời gian của khóa tu hằng tháng là 24 giờ, từ 8:30 sáng Thứ Bảy đến 8:30 sáng Chủ Nhật.
Nếu chương trình có thay đổi TV sẽ thông báo sau.
Các khóa Tu tiếng Việt sẽ truyền trực tuyến – Online.

NỘI QUY KHÓA TU
Để giúp cho đại chúng có nhiều lợi lạc, trong khóa tu xin nhớ luôn phòng hộ thân tâm, giữ gìn chánh niệm,
tập quán chiếu những thói quen, chỉnh đốn những tật xấu dựa trên căn bản Niệm-Định-Tuệ. Trong thời gian
tham dự khóa tu xin đại chúng hoan hỉ áp dụng các điều sau đây:
1.Trong đạo tràng tụ học nên nói năng hoà hoản, cởi mở, vui vẻ không câu nệ chấp trước, sống đúng tinh
thần lục hòa.
2.Hoàn toàn giữ im lặng trong khi nghe Pháp, tham thiền, ăn cơm và ngủ nghỉ.
3.Không nên đem chuyện thị phi, thế sự bàn bạc trong đạo tràng. Tập nói ít lại, nói vừa đủ nghe, đừng để
động niệm những người bên cạnh.
4.Giữ gìn oai nghi và chánh niệm trong khi đi, đứng, nằm và ngồi.
5.Khi nghe chuông báo hiệu, vân tập đúng nơi chỉ định, không nên chậm trễ
6.Chỉ những người trong ban trai soạn và hành đường mới nên vào nhà bếp, người không phận sự dành thời
giờ tu tập.
7.Tận tâm làm tròn công việc được giao phó.
8.Giữ gìn phòng xá ngăn nắp, sạch sẽ.
9.Những vật quí không nên mang theo trong khoá tu để tránh sự thất lạc.
10.Trong khóa tu hạn chế dùng điện thoại hay tiếp nhận điện thoại hầu tránh cho tinh thần khỏi ngoại duyên
chi phối. Nếu có việc cần rời khỏi đạo tràng, nên liên lạc với vị chúng trưởng hoặc chư Tăng Ni điều hành.  


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com