CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT Khóa Tu Hè

11 Tháng Năm 20228:52 CH(Xem: 3688)
Xin hoan hỷ bấm vào link dưới đây:  
Chuong trinh KT Hè 2022   


CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT
SPECIAL SUMMER PROGRAM August
Các ngày Lễ và Khóa Tu Hè - Tháng 8 năm 2022

Chủ Nhật ngày 31-7-2022
10:30 - Lễ Khai Kinh Vu Lan mùa Báo Hiếu / Weekly service
04:00 chiều - Hợp chư Tăng/ Monastics meeting
05:30 - Cơm chiều / Dinner
07:30 tối - Sám hối, họp chúng, hướng dẫn / Begining Anew ceremony & Orientation

Thứ Hai ngày 1-8-2022
05:00 sáng - Thức chúng / Wake up
08:00 - Điểm tâm / Break fast
09:00 - Lễ xuất gia gieo duyên / Short-term retreat opening ceremony
11:30 - Quá đường, kinh hành / Formal lunch
01:00 trưa - Chỉ tịnh / Resting
02:00 - Thức chúng / Wake up
02:30 - Pháp thoại / Dharma talk
04:00 chiều - Tụng kinh Vu Lan & Công phu chiều / Evening service
05:30 - Dược thực / Dinner
07:30 tối - Pháp thoại / Dharma talk
09:30 - Toạ thiền / Dharma talk
10:30 - Chỉ tịnh / Resting

Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8
05:00 sáng - Thức chúng / Wake up
06:00 - Tỉnh tâm, công phu sáng / Morning session
08:00 - Điểm tâm / Break fast
09:30 - Pháp thoại / Dharma talk
11:30 - Quá đường, kinh hành / Formal lunch
01:00 trưa - Chỉ tịnh / Resting
02:00 - Thức chúng / Wake up
02:30 - Pháp thoại / Dharma talk
04:00 chiều - Tụng Kinh Vu Lan / Evening service
05:30 - Dược thực / Dinner
07:30 tối - Pháp thoại / Dharma talk
09:30 - Toạ thiền / Dharma talk
10:30 - Chỉ tịnh / Resting

Thứ Bảy ngày 6 tháng 8
06:00 sáng - Tĩnh tâm, Công phu sáng / Morning session
09:30 - Lớp học / Dharma talk
10:30 sáng - Lễ Phật, cúng linh tại Tv. Trúc Lâm / Weekly service at Truc Lam
11:30 - Quá đường kinh hành (Tv. Tây Thiên) / Formal lunch
05:00 chiều - Dược thực (chư Tăng Ni)/Dinner for Monastics only
- Toàn chúng tự do Sinh hoạt, ẩm thực / Activities
07:30 tối - Pháp thoại (chánh điện Tv. Tây Thiên) / Dharma talk
09:00 - Lễ thắp nến cầu nguyện / Candle Vigil ceremony
11:00 - Chỉ tịnh / Resting

Chủ Nhật ngày 7 tháng 8
06:00 sáng - Tĩnh tâm, Công phu sáng / Morning session
08:00 - Điểm tâm / Breakfast
09:30 - Pháp thoại tại chánh điện Tv. Tây Thiên / Dharma talk
11:00 sáng - Chính thức Lễ Vu Lan / Parent’s Day ceremony
03:00 chiều - Kỳ siêu hiệp kỵ tại Niệm Ân Đường Tv. Tây Thiên / Ceremony at Memorial Hall
06:00 - Dược thực / Dinner

Thứ Hai ngày 8 tháng 8
05:00 sáng - Thức chúng / Wake up
06:00 - Tỉnh tâm, công phu sáng / Morning session
08:00 - Điểm tâm / Break fast
09:30 - Trì kinh Địa Tạng q.1 / Ksitigarba Sutra chanting
11:30 - Quá đường, kinh hành / Formal lunch
01:00 trưa - Chỉ tịnh / Resting
02:30 trưa - Trì Kinh Địa Tạng q.2 / Ksitigarba Sutra chanting
05:30 - Dược thực / Dinner
07:30 - Trì Kinh Địa Tạng q. 3 / Ksitigarba Sutra chanting
09:30 tối - Toạ thiền / Dharma talk
10:30 - Chỉ tịnh / Resting

Thứ Ba ngày 9 tháng 8
05:00 sáng - Thức chúng / Wake up
06:00 - Tỉnh tâm và công phu sáng / Morning session
08:00 - Điểm tâm / Break fast
09:30 - Pháp thoại / Dharma talk
11:30 - Quá đường, kinh hành / Formal lunch
01:00 trưa - Chỉ tịnh / Resting
02:30 trưa - Thí thực Cô Hồn / Memorial for Deceased
05:30 - Dược thực / Dinner
07:30 - Sinh hoạt chung / Being
09:30 tối - Toạ thiền / Dharma talk
10:30 - Chỉ tịnh / Resting

Thứ Tư ngày 10 tháng 8
09:00 sáng - Lễ cấp chứng điệp khóa tu / Certificate ceremony
11:30 - tác bạch cúng dường Trai Tăng của BTC / Maha Sangha offering
01:00 trưa - Lễ Xả Giới Xuất gia gieo duyên / Closing ceremony
03:00 chiều - Lễ truyền Giới Thập Thiện và tại gia Bồ Tát / Precepts transmission ceremony
06:00 - Dược thực - hoàn mãn / Ending

Chủ Nhật ngày 14 tháng 8
10:30 sáng - Lễ Hiệp kỵ Vu Lan tại Tv. Trúc Lâm / Ancestors memorial ceremony -Truc Lam Monastery


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com