moi Lưu Ý: Giả Danh Lừa Gạt Người Thân, Bạn Bè ...     
moi Quý Vị Lưu Ý !!! Thầy Thích Pháp Hòa Không Có FaceBook    
moi Lưu Ý: Các Kênh YouTube Tự Ý Đổi Đề Tài Các Bài Giảng của Thầy Thích Pháp Hòa     


moi Thành Đạo     
moi Thân Cận Bậc Thượng Nhân  (Kinh Pháp Cú câu 77-78)       
moi Nhân Duyên Chùa Tây Trúc    
moi Thương và Ghét   
moi Năm Hợi nói chuyện Họ Trư    
moi Ông Táo Về Trời   
moi Qua Cơn Mê 1   ,   2    3  4   (hết)  (Sám Quy Mạng)   
moi Tu Là Khéo Thêm Khéo Bớt   
moi Thuyền Ra Biển Khổ 1   ,  2 3     (hết)   
moi Ý Nghĩa 7 Nạn Trong Kinh Phổ Môn  
moi Làm Sao Giết Được Người Trong Mộng   
moi Niềm Tin và Nếp Sống Hạnh Phúc 1   ,  2  3 ,  4 5 6    (hết)      
 Thế Nào Là Công Quả?       
 Phát Tâm Bồ Đề 1   ,   2   ,   3    (hết)     
 Mười Lần Trót Lỡ 1   ,   2     (hết)  
 Hình Ảnh Con Chó Trong Cuộc Sống    
 Nét Đẹp của Người Phật Tử 1   ,   ,     (hết) 
 Mười Nghiệp Lành 1  ,  3 4 ,  5  ,  7 8 9 10  (hết)     
 Kinh Mật Hoàn    
 Tận Hưởng "Cảnh Xuân"   
 Người Chỉ Lỗi là Thầy!  (Kinh Pháp Cú câu 76)    
 Học Hạnh Bồ Tát 1   ,   2                      

 Trách Nhiệm Phật Trao (Kinh Đại Bi): 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 16 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 2324 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 40 41 42 43  ,  44    
                    
 Sen Nở Ban Mai  1  2 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 9 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 151617 , 18 19 20 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 3536    
  
 Báo Ân Rộng Lớn  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 7 , 8 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 18 19 , 20 , 21 22 23 2425 26 , 2728 2930 313233 , 34 , 35  (hết)          

 Từng Giọt Sữa Thơm  1 ,  2  , 3 ,  4  ,  5  , 6 ,  7 ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 ,  16 ,  17  ,  18  ,  19  ,  20 ,  21 ,  22 ,  23 ,  24 ,  25 ,  26 ,  27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 6263 , 64 , 65 , 66 , 6768 , 69 , 70  (hết) 

 Xe Báu Đại Thừa  1  , 2 ,  3  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 , 16  , 17 , 18 , 19  (hết)