moi Quý Vị Lưu Ý !!! Thầy Thích Pháp Hòa Không Có FaceBook    
moi Lưu Ý: Các Kênh YouTube Tự Ý Đổi Đề Tài Các Bài Giảng của Thầy Thích Pháp Hòa     


moi Mây Bạc Vẫn Thong Dong  
moi Bốn Biện Tài   
moi Một Bát Cơm Ngàn Nhà   
moi Trách Nhiệm Phật Trao (Kinh Đại Bi): 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11
moi Hương Thơm Đức Hạnh  (Kinh Pháp Cú câu 54,55,56-57)   
moi Tận Dụng Thân Sinh Tử  (Kinh Pháp Cú câu 53)   
moi Biết - Hiểu - Làm   (Kinh Pháp Cú câu 51-52)   
moi Sống Đẹp Như Hoa  (Kinh Pháp Cú câu 49-50)   
moi Tử Thần Cuốn Trôi  (Kinh Pháp Cú câu 47-48)    
moi Thân Như Bọt Nước  (Kinh Pháp Cú câu 46)  
moi Người Khéo Hái Hoa  (Kinh Pháp Cú câu 44-45)   
 Tâm Hướng Thiện Quý Nhất  (Kinh Pháp Cú câu 42-43)   
 Nơi Về Mãi Mãi  (Kinh Pháp Cú câu 41)  
 Gươm Trí Chống Ma  (Kinh Pháp Cú câu 40)    
 Sân Hận Sanh Chướng Ngại 1  ,    
 Tu Để Mở Trí Khai Tâm (vấn đáp)   
 Kinh Địa Tạng (phẩm 5)   
 Tâm Rúng Động - Bất An   (Kinh Pháp Cú câu 38 - 39)  
 Người Bạn Trong Đời 1  ,  2   
 Hang Sâu Của Tâm  (Kinh Pháp Cú câu 37)   
 Nhân Quả Nghiệp   
 Ý Nghĩa Cuộc Đời   
           
 Sen Nở Ban Mai  1  2 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 9 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 151617 , 18 19 20 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 3536 ,    
  
 Báo Ân Rộng Lớn  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 7 , 8 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 18 19 , 20 , 21 22 23 2425 26 , 2728 2930 313233 , 34 , 35 ,          

 Từng Giọt Sữa Thơm  1 ,  2  , 3 ,  4  ,  5  , 6 ,  7 ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 ,  16 ,  17  ,  18  ,  19  ,  20 ,  21 ,  22 ,  23 ,  24 ,  25 ,  26 ,  27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 6263 , 64 , 65 , 66 , 6768 , 69 , 70  (hết) 

 Xe Báu Đại Thừa  1  , 2 ,  3  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 , 16  , 17 , 18 , 19  (hết)