moi Tâm Bị Động  (Kinh Pháp Cú câu 35)   
moi Hương Vị Cuộc Đời 1   ,  2
moi Biết Tâm Để Điều Tâm  (Kinh Pháp Cú câu 33-34)   
moi Lửa Đốt Kiết Sử   (Kinh Pháp Cú câu 31-32)   
moi Đức Phước   
moi Những Ẩn Dụ Trong Kinh 1  , ,  
moi Hạnh Phúc Đơn Giản  
moi Ngôi Vị Vua Trời  (Kinh Pháp Cú câu 30)   
moi Chướng Ngại và Chướng Nạn          
moi Sen Nở Ban Mai  1  2 3 ,  
moi Tinh Cần Và Tỉnh Thức  (Kinh Pháp Cú câu 29)  
moi Bốn Pháp Đưa Đến Hạnh Phúc    
moi Người Trí Nhìn Đời  (Kinh Pháp Cú câu 28)   
moi Liễu Tri Cực Lạc  (vấn đáp)   
moi Hai Cách Sống  (Kinh Pháp Cú câu 26-27)  
moi Bảo Trọng Tự Thân  (Kinh Pháp Cú câu 25)   
moi Khéo Xài Một Đồng Mỗi Ngày  
moi Thất Thánh Tài  
moi Tiếng Lành Người Tinh Tấn  (Kinh Pháp Cú câu 24)  
 Niết Bàn Của Bậc Trí  (Kinh Pháp Cú câu 23)
 Lấy "Khổ" Làm Thuốc Thần   
 Người Trí Không Buông Lung (Kinh Pháp Cú câu 22)  
 Không Chểnh Mãng (Kinh Pháp Cú câu 21)  
 Nói Hay Không Bằng Hay Làm  (Kinh Pháp Cú câu 19-20)       
  
 Báo Ân Rộng Lớn  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 7 , 8 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,                        

 Từng Giọt Sữa Thơm  1 ,  2  , 3 ,  4  ,  5  , 6 ,  7 ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 ,  16 ,  17  ,  18  ,  19  ,  20 ,  21 ,  22 ,  23 ,  24 ,  25 ,  26 ,  27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 6263 , 64 , 65 , 66 , 6768 , 69 , 70

 Xe Báu Đại Thừa  1  , 2 ,  3  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 , 16  , 17 , 18 , 19