moi Người Lãnh Đạo   
moi Hóa Thành & Bảo Sở  (vấn đáp)   
moi Bị Xuyên Tạc (vấn đáp)   
moi Bốn Loại Thức Ăn  
moi Lãnh Nghiệp - Hồi Hướng  (vấn đáp)  
moi Lưới Nghiệp Ngăn Che  (vấn đáp)   
moi Sanh Tử Lẽ Đường Nhiên (vấn đáp)   
moi Chăm Sóc Ba Con Khỉ  
moi Muôn Sự Do Tâm (kinh Pháp Cú 2) 
moi Tu Là sự Chuyển Nghiệp (vấn đáp)  
moi Huấn Luyện Tâm  (kinh Pháp Cú 1)    
moiTự Độ và Độ Tha  
 Một Hạnh và Muôn Hạnh (vấn đáp) 
 Bồ Tát Sợ Nhân Chúng Sanh Sợ Quả  (vấn đáp)   
 Tu Là Cội Phúc           
 Nghệ Thuật Cần Đúng Mức  (vấn đáp)    
 Hạnh Con Rùa      
 Mười Tín Tâm 1    ,  2     
 Tâm Bình Thường Là Đạo   
 Thiền Tịnh Dung Thông (vấn đáp)   
 Hành Hương Thập Tự  (vấn đáp)   
 Khổ Mà Không Khổ (vấn đáp)  

 Từng Giọt Sữa Thơm  1 ,  2  , 3 ,  4  ,  5  , 6 ,  7 ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 ,  16 ,  17  ,  18  ,  19  ,  20 ,  21 ,  22 ,  23 ,  24 ,  25 ,  26 ,  27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49

 Xe Báu Đại Thừa  1  , 2 ,  3  ,  4  ,  5  ,  6  ,  7  ,  8  ,  9  ,  10  ,  11  ,  12  ,  13  ,  14 ,  15 , 16  , 17 , 18 , 19