DVDs - 2022

29 Tháng Tư 202210:27 CH(Xem: 1379)


moi Thầy Thích Pháp Hòa Nhắc Đại Chúng Coi Chừng Bị Lừa Gạt ...                         

moi Thầy Thích Pháp Hòa lại bị nhiều người giả danh để lừa gạt ...   

moi
 Lưu Ý: Giả Danh Lừa Gạt Người Thân, Bạn Bè ...   

moi Quý Vị Lưu Ý !!! Thầy Thích Pháp Hòa Không Có FaceBook    

moi Lưu Ý: Các Kênh YouTube Tự Ý Đổi Đề Tài Các Bài Giảng của Thầy Thích Pháp Hòa    Ý Chí Cầu Học  (Giới thiếu kinh Hoa Nghiêm) Tv.Tây Thiên Khóa Tu mùa Đông 31.12.022   

Đã Có Lừa Ba Cẳng   (chùa An Lạc Hạnh Tampa, FL 19.12.2022)    

Bảy Pháp Giảm Phiền Não 1  (Tv. Ngày Mới Plant City, FL 18.12.2022)
Bảy Pháp Giảm Phiền Não 2  (Tv. Ngày Mới Plant City, FL 18.12.2022)

Ba Điều Hạnh Phúc của Phật Tử (vấn đáp) Tv. Ngày Mới Plant City, FL 17.12.2022  

Thương Phần Tốt Của Người (Tv. Ngày Mới, Plant City, FL 17.12.2022)   

Sống Độ Lượng (Pháp Viện Minh Đăng Quang Tampa, FL 16.12.2022)   

Phước Hòa - Hòa Phước   (chùa Phước Hòa Fort Myer FL, 15.12.2022)

Chọn Đúng  (chùa Tịnh Tâm tổ chức tại Aramic Palace Hall Jacksonville, FL 14.12.2022)    

Tận Hết Sức Mình  (American Polish Club, Greeacres, FL 13.12.2022)   

Yếu Tố Giữ Hạnh Phúc (vấn đáp) Tư giả Quảng Thương, Wellington,  FL 12.12.2022    

Sách Tấn (Đạo Tràng An Lạc, Plantation, FL 12.12.2022)    

Có Thương Thì Chăm Sóc (vấn đáp) Chùa Khánh Việt 12.12.2022    

Có Bình Mới An  (Chùa Khành Việt Davie, FL 12.12.2022)    

Vô Tâm Học Đạo  (Tv Hương Hải Davie, FL 11.12.2022)     

Cách Sống của Quân Tử  (Hội Trường Orlando, FL 10.12.2022)       

Kỷ Niệm Đức Phật Hoàng  (Tv.Trúc Lâm, 27.11.2022)     

Giữ Tâm Thuần Nhất  (vấn đáp online) Tv.Trúc Lâm 25.11.2022

Ứng Xử Giữa Thầy Trò  (Chùa Tây Trúc Kelowna,BC 20.11.2022)    

Sống: Cung Kính - Thận Trọng  (Halifax, Nova Scotia, 15.11.2022)   

Thiện Hạnh Cư Sĩ  (Moncton New Brunwick Ngày 15.11.2022)    

Cư Sĩ Thừa Tự Pháp (Charlottown, Prince Edward Island, 14.11.2022)   

Lãnh Đạo Bằng Chân Thành (Happy Pearl Restaurant Sacramento, CA 12.11. 2022) 

"Chùa Bà Đanh" (vấn đáp) Chùa Pháp Nghiêm Hampton, VA 11.11.2022  

Pháp Hạnh Đi Chùa 1 (chùa Pháp Nghiêm Hampton, VA 11.11.2022) 
Pháp Hạnh Đi Chùa 2 (chùa Pháp Nghiêm Hampton, VA  11.11.2022)  
  
Người Cư Sĩ Học Pháp  (Chùa Trúc Lâm Hutto, TX 9.11.2022)         
 
Người Tại Gia Hộ Pháp  (Chùa Linh Sơn Austin, TX  8.11.2022)

Điều Thiện "nhỏ" Vẫn Làm  (6.11.2022)    

"Hành Xứ" Của Chúng Ta   (Tv. Huyền Quang, 30.10.2022)   

Bậc Chân Nhân 1 (Tv. Huyền Quang, 28.10.2022)
Bậc Chân Nhân 2 (Tv. Huyền Quang, 29.10.2022)
Nuôi Dưỡng Duyên Lành  (TV. Linh Sơn, Montreal, 25.10.2022)    

Lấy Tình Chung Phụng Sự  (Vấn đáp) - KT Mùa Thu Tv. Tây Thiên 10.10.2022    

Thấy Rõ Nhân Duyên  (KT Mùa Thu Tv. Tây Thiên, 7.10.2022)  

Thực Tập Quán Chiếu  (KT Mùa Thu Tv. Tây Thiên,7.10.2022)     

Ánh Sáng Hoàng Kim  (Kinh Kim Quang Minh)  1.10.2022

Khéo Sống với Pháp Lành  (Tv. Trúc Lâm 17.9.2022)  

Người Cư Sĩ Trọn Vẹn (Chùa Tây Trúc, 3.9.2022)    

Pháp Tăng Trưởng Trí Tuệ  (Tv. Trúc Lâm 27.8.2022)     

Tướng Trạng Tốt Xấu  (Chùa Hải Đức Regina, SK 21.8.2022)    

Tu Tướng - Tu Tâm  (Lễ Vulan Chùa Hải Đức Regina, SK 21.8.2022)                

Thể Hiện Tình Cảm  (Lễ Vu lan Chùa Chánh Tâm Saskatoon, SK 20.8.2022)       

Không Ngã Quỵ  (Đạo Tràng Pháp Hoa, Burnaby, BC 19.8.2022)    

Tâm Niệm Cứu Khổ (lễ Hiệp Kỵ Vu Lan) Tv. Trúc Lâm 14.8.2022   

Tinh Tấn Vượt Ba Mạn (vấn đáp)  Tv. Tây Thiên 13.7.2022              

Hải Đảo Chánh Pháp (vấn đáp)  KT XGDG kỳ 20 - TV. Tây Thiên 7.8.2022      

Mục Đích Xuất Gia  (KT XGDG kỳ 20 - TV.Tây Thiên 3.8.2022)    

Nuôi Dưỡng Thánh Thai  (KT XGDG kỳ 20 - TV.Tây Thiên 1.8.2022)    

Oai Nghi & Giải Thoát  (Tv.Tây Thiên, Westlock 30.7.2022)      

Lợi Ích Đời Này - Đời Sau  (kinh Tạp Ahàm Uất-xà-ca) Tv.Tây Thiên, 23.7.2022    

An Trụ Thiện Pháp  (kinh Pháp Trụ)  Tv. Trúc Lâm 16.7.2022     

Chướng Ngại Tâm Thức (kinh Tương Ưng Bộ)  Tv. Trúc Lâm 9.7.2022  

Trở Về An Trú   (Kinh Vương Tử Bồ Đề) Chùa Chánh Tâm Saskatoon, 8.7.2022      

Lòng An Thì Cõi Tịnh  (chùa Lục Hòa Dorchester, MA 22.6.2022)    

Hiển Mật Viên Thông  (tư gia Pt. Từ Truyền, Hartford, Connecticut 20.6.2022)     

Kết Tâp Kinh Điển lần 4-5-6  (Tv. Trúc Lâm, 11.6.2022)    
Kết Tập Kinh Điển lần 2 & 3  (Tv. Trúc Lâm, 11.6.2022)     
Kết Tập Kinh Điển lần 1 (Tv.Trúc Lâm, 4.6.2022)   

Thị Hiện Đản Sinh  (Tv. Từ Vân Morrison, CO 29.5.2022)     

Không Dựa Vào "Thấy Biết"  (vấn đáp) Tv. Từ Vân, Morrison, CO 28.5.2022       

Tư Lương Căn Lành  (Tv. Từ Vân, Morrison, CO 28.5.2022)    

Hoan Hỷ  (Tv. Từ Vân, Morrison, CO 27.5.2022)    

Lấy Cái Tạm Đổi Cái Thật  (Chùa Pháp Hoa, Burnaby, BC 22.5.2022)          

Công và Phước Đức  (Chùa Tây Trúc Kelowna, 21.5.2022)   

Cần "Tịnh Pháp Giới" - Vấn Đáp  (TV. Huyền Quang, TX 8.5.2022)   

Trả Ơn Mẹ - Đền Ơn Phật (Đạo từ Lễ Phật Đản Tv. Huyền Quang, TX 8.5.2022)  

Buông "Bản NGã" được "Chân Ngã"  (Tv. Huyền Quang 8.5.2022)    

Phương Pháp Hành Lục Độ 1  (Tv.Huyền Quang, TX 7.5.2022)     
Phương Pháp Hành Lục Độ 2  (Tv.Huyền Quang, 7.5.2022)    

Hộ Trì Sáu Căn  (Khóa tu Tv. Huyền Quang, TX 6.5.2022)    

Tâm Lực Chuyển Hóa (vấn đáp) KT Mùa Xuân Tv. Tây Thiên, 18.4.2022    

Chuẩn Đề Bồ Tát  (khóa tu mùa Xuân - Tv.Tây Thiên, 16.4.2022)   

Ba Nghĩa A- la - hán  (Tv.Trúc Lâm, 20.3.2022)      

Nhân Duyên Chùa Tây Trúc  (Chùa Tây Trúc Kelowna BC.) 20.2.2022    

Tận Hưởng Cảnh Xuân  (Tv.Trúc Lâm, 6.2.2022)     

Thành Đạo của Tự Thân   (Tv.Trúc Lâm, 9.1.2022)   

Sợ Bốn Thứ Ma (Vấn Đáp) Tv. Tây Thiên 1.1.2022    


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com