CDs - Trách Nhiệm Phật Trao (Kinh Đại Bi)

01 Tháng Mười 20219:12 CH(Xem: 8865)

*** Cách download:  
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download)  
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click)  
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click) 1227. Trách Nhiệm Phật Trao 43 (Kinh Đại Bi)    

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 42 (Kinh Đại Bi)   

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 41 (Kinh Đại Bi)    

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 40 (Kinh Đại Bi)    

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 39 (Kinh Đại Bi)  
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 38 (Kinh Đại Bi)   
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 37 (Kinh Đại Bi)   

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 36 (Kinh Đại Bi)   
26.2.2022     

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 35 (Kinh Đại Bi) 
 12.2.2022    
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 34 (Kinh Đại Bi)   12.2.2022     

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 33 (Kinh Đại Bi) 
 5.2.2022     
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 32 (Kinh Đại Bi)   29.1.2022
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 31 (Kinh Đại Bi)   22.1.2022   

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 30 (Kinh Đại Bi)   15.1.2022     

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 29 (Kinh Đại Bi) 
8.1.2022
   
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 28 (Kinh Đại Bi) 
25.12.2021    
 
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 27 (Kinh Đại Bi)   18.12.2021  
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 26 (Kinh Đại Bi)   11.12.2021

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 25 (Kinh Đại Bi)  
4.12.2021     
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 24 (Kinh Đại Bi)  27.11.2021    

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 23 (Kinh Đại Bi)  
20.11.2021   
 
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 22 (Kinh Đại Bi)   13.11.2021   
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 21 (Kinh Đại Bi)  6.11.2021   
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 20 (Kinh Đại Bi)   6.11.2021  
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 19 (Kinh Đại Bi)  30.10.2021   

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 18 (Kinh Đại Bi)   
23.10.2021    
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 17 (Kinh Đại Bi)   16.10.2021   
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 16 (Kinh Đại Bi)   25.9.2021  

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 15 (Kinh Đại Bi) 
 11.9.2021   
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 14 (Kinh Đại Bi)  4.9.2021    
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 13 (Kinh Đại Bi)  21.8.2021  

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 12 (Kinh Đại Bi) 
 14.8.2021  

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 11 (Kinh Đại Bi)  24.7.2021   

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 10 (Kinh Đại Bi)  17.7.2021  

1227. Trách Nhiệm Phật Trao 9 (Kinh Đại Bi)  10.7.2021   
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 8 (Kinh Đại Bi)   3.7.2021  
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 7 (Kinh Đại Bi)   26.6.2021  
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 6 (Kinh Đại Bi)  19.6.2021  
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 5 (Kinh Đại Bi)  12.6.2021   
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 4 (Kinh Đại Bi)   5.6.2021  
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 3 (Kinh Đại Bi)  29.5.2021   
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 2 (Kinh Đại Bi)  22.5.2021   
1227. Trách Nhiệm Phật Trao 1 (Kinh Đại Bi)  15.5.2021  Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Sáu 2023(Xem: 1826)
08 Tháng Ba 2022(Xem: 6611)
23 Tháng Chín 2019(Xem: 19030)
22 Tháng Năm 2019(Xem: 15634)
26 Tháng Mười 2018(Xem: 19624)
24 Tháng Năm 2018(Xem: 14518)
02 Tháng Năm 2018(Xem: 17970)
15 Tháng Mười Một 2017(Xem: 19685)
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 20468)
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 20756)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com