CDs - Xe Báu Đại Thừa (Kinh Đại Tập)

05 Tháng Năm 202010:17 CH(Xem: 10530)
Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)  Xe Báu Đại Thừa 19 (Kinh Đại Tập)  hết 

Xe Báu Đại Thừa 18 (Kinh Đại Tập)  
Xe Báu Đại Thừa 17 (Kinh Đại Tập)  
Xe Báu Đại Thừa 16 (Kinh Đại Tập)  
Xe Báu Đại Thừa 15 (Kinh Đại Tập)  


Xe Báu Đại Thừa 14 (Kinh Đại Tập)  

Xe Báu Đại Thừa 13 (Kinh Đại Tập)  


Xe Báu Đại Thừa 12 (Kinh Đại Tập)  

Xe Báu Đại Thừa 11 (Kinh Đại Tập)  


Xe Báu Đại Thừa 10 (Kinh Đại Tập)   

Xe Báu Đại Thừa 9 (Kinh Đại Tập)   
Xe Báu Đại Thừa 8 (Kinh Đại Tập)   
Xe Báu Đại Thừa 7 (Kinh Đại Tập)   


Xe Báu Đại Thừa 6
(Kinh Đại Tập) 


Xe Báu Đại Thừa 5 (Kinh Đại Tập) 


Xe Báu Đại Thừa 4 (Kinh Đại Tập) 


Xe Báu Đại Thừa 3 (Kinh Đại Tập) 


Xe Báu Đại Thừa 2 (Kinh Đại Tập)   29.2.2020


Xe Báu Đại Thừa 1 (Kinh Đại Tập)  8.2.2020Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Sáu 2023(Xem: 4700)
08 Tháng Ba 2022(Xem: 7839)
15 Tháng Chín 2021(Xem: 10079)
19 Tháng Năm 2020(Xem: 11448)
23 Tháng Chín 2019(Xem: 19802)
22 Tháng Năm 2019(Xem: 16549)
26 Tháng Mười 2018(Xem: 20379)
24 Tháng Năm 2018(Xem: 15234)
02 Tháng Năm 2018(Xem: 18681)
15 Tháng Mười Một 2017(Xem: 20493)
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 21224)
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 21601)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com