DVDs 2019 (2)

14 Tháng Chín 20198:50 SA(Xem: 1583)

    
Phổ Môn Thị Hiện
 (chùa Liên Hoa Vạn Phật, New Orleans, 10-11-2017)   


Nghe Pháp và Hành Trì  
(Tv.Trúc Lâm, 29. 9. 2019)   

Vãng Sanh Phật Sát  (chùa A Di Đà Virginia 22-9-2019)    

Người Khó Tiếp Nhận (vấn đáp) Tư gia Tâm Đại Dũng, Virigina 22-9-2019    

Sống Bình An Trong Giáo Pháp Như Lai (Secondary School Virginia 22-9-2019)   

Pháp Nào Cũng Là Pháp An Vui  (vấn đáp) Chùa Hoa Nghiêm Virginia 22-9-2019   

Đời Rất Cần "Tu Sĩ"
(2 buổi Phỏng Vấn) Chùa Hoa Nghiêm 22-9-2019   

"Thầy" Rất Bình Thường (vấn đáp) Chùa Hoa Nghiêm Virginia 21-9-2019)     

Hộ Trì  (chùa Hoa Nghiêm Virginia, 21-9-2019)   

Thời Gian Không Thể Nắm Bắt  (vấn đáp) Tv. Giác Ngộ Cape May, NJ 19-9-2019  

Tài Khoản Công Đức (vấn đáp) Tv. Giác Ngộ Cape May, NJ 18-9-2019    

Biết Tự Tại  (Tv. Giác Ngộ, Cape May, NJ 18-9-2019)

Tâm Chứa Pháp Lành  (Catholic Church, Maui, Hawaii 14-9-2019)   

Nhân Duyên Cha Mẹ Với Con Cái (Lễ Vu Lan Kelowna, 9-9-2019)   

4 Điều Không Thể  (Tv. Tây Thiên 3-9-2019)      

Năm Cách Báo Ơn Cha Mẹ (chùa Giác Lâm St.Clouds,MN 1-9-2019)    

Trí Bi Song Vận  (vấn đáp) Tv. Tây Thiên Westlock, 10-8-2019    

Hảo Tâm Xuất Gia  (Tv. Tây Thiên, Westlock, AB 3-8-2019)  

Biết Cách Lo Cho Người Thương (vấn đáp) tư gia PT Phước Trí, Alamada,CA 15-7-2019   

Tình Thương Dành Cho Nhau (Âu Cơ Centre Sanfrancisco, CA 14-7-2019)   

Khi Rồng Khi Hổ  (tư gia PT Nguyên Tú SJ, CA 13-7-2019) 

Sự Thành Tựu Của Các Duyên (vấn đáp)  Chùa Bảo Phước SJ, CA 13-7-2019   

Sự Thành Tựu Của Các Duyên (vấn đáp) Chùa Bảo Phước SJ, CA 13-7-2019   

Phát Triển Căn Lành  (Chùa Bảo Phước San Jose,13.7.2019)  

Quán Các Duyên  (tư gia PT Tuệ Hoằng & Tâm Xuân SJ CA 12-7-2019)   

Tu Thiền  (tư gia PT Hưởng Hà SJ, CA 11-7-2019)     

Thiện Nguyện và Từ Thiện   (Tv.Trúc Lâm, 7.7.2019)   

Niềm Vui Nhỏ Mỗi Ngày  (TX Ngọc Phước, Oregon 14-6-2019)       

Lợi Ích Thuyết Pháp Giảng Kinh   (Birmingham, AL 9-6-2019)      
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com