THƯ MỜI - INVITATION

07 Tháng Sáu 20198:56 SA(Xem: 3165)

EDMONTON BUDDHIST RESEARCH INSTITUTE
TU VIỆN TRÚC LÂM – TÂY THIÊN MONASTERY
11328-97 St. Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA. Tel. (780) 471-1093
Website: www.truclam.ca - Email: tvtruclam97@gmail.com

THƯ MỜI
Kỷ niệm 30 Năm Ngày Thành Lập TV. Trúc Lâm Edmonton
Lễ An Vị Kim Thân Phật A Di Đà
Khánh thành Niệm Ân Đường và Vu Lan Báo Hiếu
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý đồng hương, Phật tử xa gần,
Thắm thoát Viện Phật Học Edmonton-Tu viện Trúc Lâm đã tròn 30 tuổi (1989-2019). Suốt 30 năm qua các Phật sự được viên mãn tốt đẹp trên là nhờ ân đức chở che của Tam Bảo, sự hổ trợ tinh thần của chư tôn tịnh đức Tăng-Già nhị bộ, cùng sự tích cực đóng góp công sức của quý thiện tín Phật tử xa gần. Đặt biệt là quý Phật tử địa phương và các vùng phụ cận, đã chung sức, chung lòng hộ trì Tam Bảo Trúc Lâm đến ngày nay.
Để thâm tạ Tam Bảo, chư tôn đức và quý thiện tín Phật tử xa gần. Viện Phật Học Edmonton-Tu viện Trúc Lâm sẽ tổ chức lễ Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập, an vị Kim Thân Bảo Tượng Phật A Di Đà, Khánh thành Niệm Ân Đường và Vu Lan Báo Hiếu:
Địa điểm: Tu viện Tây Thiên – Westlock Meditation Centre
58012 Range Road 270, Westlock, AB. Tel: (780) 801-2820
Thứ Bảy ngày 03-08-2019
12:30 trưa – Khai mạc Phòng Triển Lãm Nghệ Thuật Văn Hoá Phật Giáo (phòng triển lãm sẽ mở cửa tự do tham quan từ ngày 3 đến 11 tháng 8. Mỗi ngày từ 12:00 trưa đến 8:00 tối).
Thứ Bảy ngày 10-08-2019
09:00 tối – Lễ hoa đăng cúng dường Phật Di Đà cầu nguyện Thế Giới Hoà Bình
Chủ Nhật ngày 11-08-2019
11:00 sáng – Lễ Kỷ Niệm 30 Năm, An vị Phật Di Đà,
Khánh thành Niệm Ân Đường và Vu Lan Báo Hiếu
01:00 trưa – Cơm trưa thân mật và Văn Nghệ với sự góp mặt của
CS. Hương Lan, CS. Mai Quốc Huy và MC Tuấn Anh.
Chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn tịnh đức Tăng Ni từ bi hoan hỉ quan lâm chứng minh, quý đồng hương Phật tử xa gần đồng về tham dự 2 ngày đại lễ trên. Sự hiện của quý Ngài và quý vị là niềm hân hạnh cho chúng con/chúng tôi và là cơ duyên thù thắng để Ban Giám Viện được bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến quý Ngài và quý vị.
Thành kính tri ân quý tôn đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử xa gần. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ quý Ngài tứ đại bình hoà, hoá duyên vô ngại. Quý đồng hương Phật tử và gia quyến thân tâm an lạc, thành tựu mọi hạnh lành.
Edmonton 1-5-2019
Tu Viện Trúc Lâm

EDMONTON BUDDHIST RESEARCH INSTITUTE
TU VIỆN TRÚC LÂM – TÂY THIÊN MONASTERY
11328-97 St. Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA. Tel. (780) 471-1093
Website: www.truclam.ca - Email: tvtruclam97@gmail.com
INVITATION

Commemorating the 30th anniversary of the
Edmonton Buddhist Research Institute
Opening Ceremony of the Buddha’s statue
Mausoleum Gratitude Hall and Parents Day
Dear Respected Community,
This year we celebrate the 30th anniversary of the Edmonton Buddhist Research Institute (1989-2019). In the 30 years all the projects/activities have been successful due to the guidance of the triple gems, the monastic sangha, and of course the lay sangha that have put much effort into the various activities/projects throughout the years. Especially the local and surrounding lay sangha that have stuck with us in the past 30 years.
We will conduct a commemorative ceremony and opening ceremony of the Amitabha Mausoleum Gratitude Hall as well as Parents Day
Location: Westlock Meditation Centre
58012 Range Road 270, Westlock, AB. Tel: (780) 801-2820
Saturday August 3rd, 2019
12:30pm – Opening of the Exhibition Buddhist Art from August 3rd to 11th. Every day from 12pm to 8pm.
(free admission)
Saturday August 10th, 2019
9:00pm – Candle light ceremony pray for the World Peace
Sunday August 11th, 2019
11:00am – 30th commemorative ceremony and
opening ceremony of the Amitabha Mausoleum Gratitude Hall as well as Parents Day
01:00pm – Lunch and Entertainment with the presence of singers:
Huong Lan, Mai Quoc Huy, and MC Tuan Anh
We would like to invite the monastic, friends and the community to join us for this event, especially August
10th and 11th. The presence of all of you will make it a joyous occasion and an honoured for the organizer.
We would like to express our deepest gratitude to all of you in the last 30 years.
Thank you for your kind contribution. May you all be well and happy by the blessing of the Triple Gems.
A lotus for you,
Edmonton May 1st, 2019
Truc Lam Dharma Light Monastery
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com