LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE Từ tháng 1 đến tháng 3, 2019

05 Tháng Giêng 201912:07 SA(Xem: 870)

LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE
Từ tháng 1 đến tháng 3, 2019


THÁNG 1 JANUARY
Thứ ba ngày 1 - Khoá tu Mùa Đông tại Tv. Tây Thiên/Vietnamese Winter Retreat Westlock
Thứ bảy ngày 5 - Khóa tu học chùa An Lạc, 5249 30th St, Indianapolis, IN 46218, 317-545-1234
Thứ bảy ngày 12 - Trì kinh Địa Tạng lúc 7:30 pm/ Chanting
Chủ nhật ngày 13 - Khoá lễ hằng tuần lúc 10:30 am /Weekly service
Thứ bảy ngày 19 - Ngày tu học, lễ Trai Tăng và Lễ Xuất Gia /Novice ordination ceremony
Chủ nhật ngày 20 - Lễ Phật Thành Đạo lúc 10:30 am /Buddha’s Enlightenment Day
-Sinh hoạt của PG Hàn Quốc lúc 2:00 am / Korean Buddhist activities
Thứ bảy ngày 26 - Ngày tu học tiếng Anh lúc 9:00 am / Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 27 - Khoá lễ hằng tuần lúc 10:30 am /Weekly service
Từ 28/1 đến 1/2 - Nghỉ tụng kinh mỗi tối/ No Chanting at nights
Thứ năm ngày 31 - Cúng Tất Niên tại Tv. Tây Thiên lúc 11:00 am/ Lunar Year End at Westlock Centre

THÁNG 2 FEBRUARY
Thứ bảy ngày 2 - Hội Chợ Tết, pháp thoại lúc 7:30 pm / Dharma talk
Chủ nhật ngày 3 - Hiệp kỵ Tổ Tiên, Chợ Tết Cuối Năm lúc 10:30 am / Ancestor Day
Thứ hai ngày 4 - Giao Thừa năm Kỷ Hợi lúc 10:00 pm / Lunar New Year’s Eve
Thứ ba ngày 5 - Đạo Tràng Dược Sư lúc 7:30 pm (Mùng 1 Tết) / New Year’s Ceremonoy
Thứ sáu ngày 8 - Khai kinh Cầu Nguyện tại Tv. Tây Thiên lúc 11:00 am/ Ceremony at Westlock Centre
Chủ nhật ngày 9-10 - Lễ Đầu Năm chùa Hải Đức, Regina / New Year’s Ceremony in Regina
Thứ bảy ngày 16 - Tu Bát Quan Trai lúc 9:00 am / 8 Precepts Retreat
Chủ nhật ngày 17 - Cúng Rằm Tháng Giêng lúc 10:30 am / 1st Fullmoon ceremony
-Sinh hoạt PG Hàn Quốc lúc 2:00 pm / Korean Buddhist activities
Thứ ba ngày 19 - Sám hối tụng Giới lúc 7:30 pm / Precepts Recitation
-Tụng giới Tỳ-kheo lúc 9:00 pm / Bhikhu Precepts Recitation
Thứ bảy ngày 23 - Ngày tu học tiếng Anh lúc 9:00 am / Mindfulness Day
Chủ nhật ngày 24 - Khoá lễ hằng tuần lúc 10:30 am / Weekly service

THANG 3 MARCH
Thứ sáu ngày 1 - Lớp thiền tiếng Anh lúc 6:30 pm/ Meditation session
-Đạo tràng Dược Sư lúc 8:00 pm/ Medicine Buddha Chanting
Thứ bảy ngày 2 - Đạo tràng Dược Sư, Pháp thoại lúc 7:30 pm/ Chanting & dharma talk
Chủ nhật ngày 3 - Khoá lễ hằng tuần lúc 10:30 am / Weekly service
-Đạo tràng Dược Sư lúc 2:30 pm /Medicine Buddha Chanting
Thứ bảy ngày 9 - Ngày tu học tiếng Anh/ Mindfulness Day at 9:00 am
Chủ nhật ngày 10 - Khoá lễ hằng tuần / Weekly service at 10:30 am (đổi giờ/Daylight Saving time)
Thứ bảy ngày 16 - Tu Bát Quan Trai lúc 9:00 am / 8 Precepts Retreat
-Lễ Hằng Thuận lúc 4:00 pm/Wedding Ceremony
Chủ nhật ngày 17 - Khoá lễ hằng tuần lúc 10:30 am / Weekly service
-Sinh hoat PG Hàn Quốc lúc 2:30pm / Korean Buddhist activities
Thứ năm ngày 21 - Lễ cầu nguyện tại Tv. Tây Thiên / Prayer at Westlock Centre
Thứ năm ngày 21 - Sám hối Dược Sư-tụng Giới lúc 7:30 pm / Precetps Recitation
Thứ bảy ngày 23 - Đạo tràng 500 Lạy Quán Âm lúc 9:00 am / Kwan Yin Day
Thứ bảy ngày 23 - Đạo tràng Dược Sư lúc 7:30 pm/ Medicine Buddha’s chanting
Chủ nhật ngày 24 - Kỷ niệm BT Quán Âm lúc 10:30 am/ Kwan Yin Ceremony
Thứ hai ngày 25 - Ngày sinh hoạt trẻ em 7-12 tuổi/ Activity for Kids from 7-12 yrs older
Thứ hai ngày 25 - Hoàn kinh Dược Sư lúc 7:30 pm / Ending New Year’s prayers
Từ ngày 26-29 - Khoá tu Mùa Xuân cho Thanh Thiếu Niên / Spring Youth Retreat at Westlock
Thứ bảy ngày 30 - Trì kinh Pháp Hoa lúc 7:30 pm / Chanting & Dharma talk
Chủ nhật ngày 31 - Khoá lễ hằng tuần lúc 10:30 am / Weekly service

Ghi chú: Lịch sinh hoạt sẽ được cập nhật nếu có chương trình nào thay đổi.
Schedule may updated if schedule change

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com