CDs 2017 (2)

15 Tháng Mười Một 20177:44 CH(Xem: 20479)
*** Cách download: 
1. Chọn đề tài cần tải xuống (download) 
2. Bấm chuột phải vào biểu tượng play (right mouse click) 
3. Bấm chuột trái vào save audio as ... (left mouse click)


 
836. Mùng Một và Ngày Rằm (vấn đáp)
Liên Hoa Đạo Tràng, Jessheim, Na-uy 2-7-2017  


835. Các Pháp Là Phật Pháp
(Liên Hoa Đạo Tràng, Jessheim, Na-uy 2-7-2017)  


834. Cảm Ứng (vấn đáp)
chùa Tam Bảo, Moss, Na-uy 1-7-2017   


833. Sự - Lý Viên Dung (vấn đáp)
chùa Tam Bảo, Moss, Na-uy 1-7-2017       


832. Tam Bảo Trong Đời Thường
(chùa Tam Bảo, Moss, Na-uy 1-7-2017)   


831. Tạp Tu (vấn đáp)
Ecublens, Thụy Sĩ 28-6-2017    


830. Công Đức Lễ Phật
(chùa Linh Phong, Ecublens, Thụy Sĩ, 28-6-2017)   


829. 
 Cho Dẫu Có Sao (vấn đáp) Ecublens, Thụy Sĩ 27-6-2017


828. Rửa Sạch-Dưỡng Lâu
(chùa Linh Phong, Ecublens, Thụy Sĩ, 27-6-2017)  

827. Tự Do hay Giải Thoát (vấn đáp)
chùa Tâm Giác, Munich 25-6-2017)   


826. Phước Sương (vấn đáp) (
Munich 25-6-2017)       


825. Cảm Thông
(Munich, Đức Quốc 25-6-2017)    


824. Phước Sanh, Nghiệp Đổ (vấn đáp)
chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc 24-6-2017) 


823. Chân Ngôn Trong Cuộc Sống
(chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc, 24-6-2017  


822. Thành Tựu Sự Giáo Hóa
(chùa Phổ Hiền Strasborge, Pháp Quốc, 23-6-20)  


821. Rộng Kết Duyên lành  
(NPD Pháp Duyên, Đức Quốc 22 - 06-2017)  


820. Không Nên Có Tà Kiến
(vấn đáp, DT An Vui, Aalen, Đức Quốc 21-6-2017)   


819. Chánh Niệm
(Đạo Tràng An Vui, Aalen, Đức Quốc 15:30 lúc 21-6-2017)    


817. Hình Thức và Nội Dung 1 vấn đáp
(NPĐ Viên Âm, Nuernberg, Đức Quốc 19-6-2017) 

Hình Thức và Nội Dung 2 vấn đáp
(NPĐ Viên Âm, Nuernberg, Đức Quốc 19-6-2017)  


816. Số và Nghiệp 1 (vấn đáp)
Bad Homburg, Đức Quốc 18-6-2017  
 
Số và Nghiệp 2 (vấn đáp)

Số và Nghiệp 3 (vấn đáp) 

Số và Nghiệp 4 (vấn đáp) 

Số và Nghiệp 5 (vấn đáp) 

Số và Nghiệp 6 (vấn đáp) 

   
815. Người Cư Sĩ Hộ Pháp
(Bad Homburg, Đức Quốc, 18-6-2017)      


814. "Tu' là một Nghệ Thuật
(chùa Phổ Tịnh, Boblez, CA (Thú bảy 17-6-2017)    


813. Lặng Mà Thường Sáng (vấn đáp)
17-6-2017
        

812. Người Trụ Trì
(chùa Bảo Thành, Koblenz, Đức Quớc 17-6-2017)    
 

811. Bốn Loại Tịnh Độ
(vấn đáp) Cologne, Đức Quốc 16-6-2017)  

  
810. Tam Bảo Bất Biến (vấn đáp)
chùa Bảo Đức, Oberhausen, Đức Quốc 15-6-2017  


809. Tu Nhân Tích Đức
(chùa Bảo Đức, Oberhausen, Đức Quốc 15-6-2017)  


808. Bồ Tát Giới và Hiếu Lễ (vấn đáp)
14-6-2017   


807. Phát Triển Tâm Từ
(Kamen, Đức Quốc 14-6-2017)      
 

806. Không Tu Mà Tu (vấn đáp)
Munster, Đức Quốc 13-6-2017)  


805. Tập Buông Cho Nhẹ
(Munster, Đức Quốc 13-6-2017)   


804. Định Thiền (vấn đáp)
Tư gia ĐH. Thiện Giác, Bremen, Đức Quốc 12-6-2017)   


803. Cầu Vòng Muôn Sắc
(Tư gia ĐH. Thiện Giác, Bremen, Đức Quốc 12-6-2017)  


802. Tu Mau Vãng Sanh (vấn đáp)
(chùa Vạn Hạnh, Almere, Hòa Lan, 11-6-2017)

 
801. Vạn Hạnh là Pháp Tu
(chùa Vạn Hạnh, Almere, Hòa Lan, 11-6-2017)  
    

800. Tu Trong Nhẹ Nhàng (vấn đáp)
chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc 10-6-2017    

   
799. Người Mang Gánh
(chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc 10-6-2017)    
  

798. Hoa Tạng Huyền Môn (vấn đáp)
Chùa Quán Thế Âm, Odense, Đan Mạch 8-6-2017  


797. Có Lắng Mới Nghe
(chùa Quán Thế Âm, Odense, Đan Mạch 8-6-2017)   


796. Sao Phải Cúng Giỗ (vấn đáp)
chùa Đại Bi Tâm 2, Bjuv, Thụy Điển 7-6-2017  


795. Rừng và Hành Giả
(chùa Đại Bi Tâm 2, Bjuv , Thụy Điển 7-6-2017)   


794. 12 Bộ Kinh (vấn đáp)
chùa Đại Bi Tâm 2, Gnosjoe, Thụy Điển 6-6-2017)    
 

793. Người Mạnh Nhất
(chùa Đại Bi Tâm 2 , Gnosjoe, Thụy Điển 6-6-2017)      
 

792. Quán Chiếu Thuận Nghịch
(Goteborg, Thụy Điển, 5-6-2017)   


791. Tâm Lực & Sức Lực (vấn đáp)
London, Anh Quốc 4-6-2017)  


790. Khủng Bố
(HPGVN, London, Anh Quốc 4-6-2017)    
  

789. Tội Của Ai ?
(vấn đáp Tư gia Huệ Trí, London, Anh Quốc, 3-6-2017)   


788. Theo Chỗ Kết Mây Lành
(chùa Từ Đàm, Birmingham, Anh Quốc 3-6-2017)   


787. Nghe Pháp
(chùa Từ Đàm, Birmingham, Anh Quốc, 2-6-2017)   


786. Mục Đích Tu
(chùa Từ Đàm, Birmingham, Anh Quốc 2-6-2017)   


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Sáu 2023(Xem: 4670)
08 Tháng Ba 2022(Xem: 7814)
15 Tháng Chín 2021(Xem: 10066)
19 Tháng Năm 2020(Xem: 11439)
23 Tháng Chín 2019(Xem: 19791)
22 Tháng Năm 2019(Xem: 16533)
26 Tháng Mười 2018(Xem: 20363)
24 Tháng Năm 2018(Xem: 15221)
24 Tháng Sáu 2017(Xem: 21214)
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 21583)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com