TU VIỆN TRÚC LÂM CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN GIÁP THÌN - 2024

03 Tháng Giêng 20242:58 CH(Xem: 2696)
Xin hoan hỷ bấm vào link dưới đây:
Chuong trinh don xuan 2024

TU VIỆN TRÚC LÂM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN GIÁP THÌN - 2024

Kính thưa quý đồng hương, Phật tử,
Tu viện xin gửi đến đại chúng chương trình đón vui Xuân đón Tết năm nay. Đạo tràng thắp đèn và tụng kinh Dược
Sư 49 ngày từ mùng 1 Tết đến 19/2 Âm lịch. Kính nguyện ánh quang của đức Phật Dược Sư luôn tỏa chiếu và bảo
hộ tất cả chúng ta trong năm mới này được trọn đầy phúc lạc.

*NGÀY TU HỌC CHO TỔ TIÊN tại Tv. Trúc Lâm
Thứ Bảy 3-2-2024 (24 tháng Chạp)
09:00 sáng - Lễ thọ Giới Bát Quan Trai, tụng kinh
11:30 sáng - Quá đường kinh hành
02:30 trưa - Pháp thoại
07:30 tối - Thiền tập và pháp thoại

* LỄ HIỆP KỴ - TẤT NIÊN
Chủ Nhật 4-2-2024 (24 tháng Chạp)
10:30 sáng - Khóa lễ cầu nguyện – hiệp kỵ Tổ Tiên, Pháp thoại
*KỲ SIÊU tại Niệm Ân Đường Tv. Tây Thiên
Thứ Tư 7-2-2024 (28 tháng Chạp)
10:30 sáng - Lễ kỳ siêu Hiệu Nghi

* CHỢ TẾT - LỄ ĐÓN GIAO THỪA MỪNG XUÂN GIÁP THÌN – 2024
Thứ Sáu 9-2-2024 (30 Tết) – Quý vị có thể thỉnh thức ăn chay, hoa tết tại Trai Đường. Mở cửa trọn ngày.
11:00 sáng - Cúng ngọ, tiến linh
03:00 chiều - Thí thực Cô Hồn
07:00 tối - Sám hối cuối năm và gia trì Lộc Phật
08:00 - Văn nghệ (Đạo Ca Vườn Trúc)
10:30 tối - MÚA LÂN & LỄ CHÍNH THỨC ĐÓN GIAO THỪA (có chương trình riêng)

* MÙNG 1 đến 3 TẾT (10-12 tháng 2, 2024) Tv. Tây Thiên mở cửa từ 11:00 sáng đến 4:00 chiều
10:30 sáng - Khóa lễ cầu an đầu năm – Pháp thoại - Cúng Tổ Tiên
04:00 chiều - Thí thực Cô Hồn
07:30 tối - Lễ khai đàn Dược Sư
(Từ Mùng 1 Tết đến 19 tháng 2 Âm Lịch (10 tháng 2 đến 28/3/2024) hằng đêm lúc 7:30 đều có khóa lễ cầu nguyện,
dâng cúng đèn Dược Sư. Chủ Nhật lúc 6:00 sáng. Ghi danh cầu an, cầu siêu tại Tu viện hoặc Email.

*CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM tại Tv. Tây Thiên
Thứ Tư 14-2-2024 (mùng 5 Tết)
10:30 sáng - Lễ cầu nguyện tại Tu Viện Tây Thiên
11:30 - Lễ cầu nguyện chư hương linh tại Niệm Ân Đường
12:00 trưa - Dùng cơm

*NGÀY TU HỌC & RẰM THƯỢNG NGUYÊN
Thứ Bảy 24-2-2024 (từ 9:00 sáng đến 10:00 tối)
09:00 sáng - Trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
07:30 tối - Pháp thoại

*Chủ Nhật 25-2-2024 (Rằm Tháng Giêng)
06:00 sáng - Tọa thiền – trì Thần Chú Dược Sư 108 lần
10:30 sáng - Khóa lễ Dược Sư - Pháp thoại - Giỗ Tổ - Cúng Tổ Tiên
02:00 chiều - Tụng Kinh Dược Sư - Tụng Giới
Mọi chi tiết cần biết thêm xin liên lạc TV. (780) 471-1093, trang nhà www.truclam.ca hoặc e-mail tvtruclam97@gmail.com


TRUC LAM MONASTERY
LUNAR NEW YEAR'S PROGRAM - YEAR OF THE DRAGON - 2024

Dear Noble Community,
First, the monastery would like to extend our warmest wishes and thoughts to the health of you and your family.
Secondly, we would like to inform you of our program for the Lunar New Year celebration. Our 49 days candlelight
service and recitation of the Medicine Buddha Sutra will begin as usual, from February 10th to March th2024. We
wish the community and their families a wonderful New Year filled with peace and joy.

*VIETS MINDFULNESS DAY February 3rd, 2024
09:00 am - Eight Precepts Transmission and chanting
11:30 am - Formal lunch
02:30 pm - Dharma talk
07:00 pm - Dhama talk

*YEAR END & ANCESTORS CEREMONY
February 4th, 2024 @ 10:30 am

*PRAYER – WESTLOCK MEMORIAL HALL
February 7th, 2024 @ 10:30 am

*NEW YEAR’S EVE CEREMONY
Friday February 9th, 2024
11:00 am - Year-End’s offering
03:00 pm - Evening offering
07:00 pm - Year-End Beginning Anew Ceremony
08:30 pm - Tea meditation
10:30 pm - Lion dance & New Year’s Eve Ceremony

*THE FIRST 3 DAYS OF THE NEW YEAR – Westlock Meditation Centre open from 11:00am to 4:00pm
February 10th, 11th & 12th, 2024
10:30 am - New Year's Ceremony – Dharma talk - Ancestor offering
04:00 pm - Evening offering
07:30 pm - Chanting Medicine Buddha Sutra
(from February 10th to March 28th, 2024 there will be Medicine Buddha Chanting every day at 7:30 pm. Sundays at
6:00 am)

*CEREMONY IN WESTLOCK MEDITATION CENTRE
Wednesday February 14th, 2024
10:30 am - Buddha’s offering at the Westlock Meditation Centre
11:30 am - Prayer at Memorial Hall
12:00 pm -Lunch

*MINDFULNESS DAY & FIRST FULL MOON CEREMONY
Saturday February 24th, 2024
09:00 am - Chant Lotus Sutra
07:30 pm - Dharma talk

Sunday February 25th, 2024

06:00 am - Meditation & chant Medicine Buddha’s chanting
10:30 am - Blessing ceremony - Dharma talk - Ancestor offering
02:00 pm - Medicine chanting & prececpts

For more information, please contact us at (780) 471-1093 or visit website: www.truclam.ca
Email address: tvtruclam97@gmail.com
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com