LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE Tháng 1 đến 4 năm 2024

03 Tháng Giêng 20242:50 CH(Xem: 3915)
Xin hoan hỷ bấm vào link dưới đây:
Lich sinh hoat hang thang

LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE
Tháng 1 đến 4 năm 2024

THÁNG 1 JANUARY
Ngày 4-5 - Pháp thoại Chùa Tịnh Tâm 105 Lowden Point Rd, Rochester, NY 14612,
Ngày 6-7 - Khóa tu Tv. Thiện Tường 5037 W 83 St. Burbank, IL 60459 Tel 503-756-1231
Ngày 6-7 - Lễ Phật A Di Đà Phật - Năm Mới Chùa Vạn Hạnh / Activity in Victoria (T.Tịnh Tạng)
Thứ Tư ngày 10 - Pháp thoại Chùa Liên Hoa 5043 Excalibur Dr. San Antonio, TX 78218 @7:00pm
Thứ Sáu ngày 12 - Khai giảng lớp thiền tiếng Anh/ Friday medition session begins @ 6:30pm
Thứ Bảy ngày 13 - Ngày quán niệm / English Mindfulness day 9:00am
Ngày 13-14 - Tu học Tv. Huyền Quang – Phật Thành Đạo / Retreat in Dallas
Thứ Bảy ngày 20 - Họp mặt cuối năm / Year-End Potluck @ 6:00pm
Chủ Nhật ngày 21 - Kỷ niệm Phật Thành Đạo / Buddha’s Enlightenment Ceremony @ 10:30am
Chủ Nhật ngày 21 - Sinh hoạt Phật Giáo Hàn Quốc (PGHQ) / Korean Buddhist activity @ 2:00pm
Thứ Năm ngày 25 - Sám hối tụng Giới / Precepts recitation @ 7:30pm
Thứ Bảy ngày 27 - Lễ Quy-y Tam Bảo “online”/ Online taking refuge ceremony @ 6:00pm
Ngày 27-28 - Phật Thành Đạo Chùa Tây Trúc / Kelowna activity
Ngày 27-28 - Phật Thành Đạo Chùa Hải Đức / Regina activity
Thứ Ba ngày 30 - Lễ đại tường Sư Ông Làng Mai / Zen Master’s memorial ceremony @ 11:00am

THÁNG 2 FEBRUARY
Thứ Sáu ngày 2 - Lớp thiền tiếng Anh / Friday Meditation @6:30pm
Thứ Bảy ngày 3 - Bát Quan Trai / Viets mindfulness day @ 9:00am
Chủ Nhật ngày 4 - Lễ Hiệp Kỵ & Tất Niên / Ancestor & Lunar Year End ceremony 2 10:30am
Thứ Sáu ngày 9 - Giao Thừa năm Giáp Thìn – 2024 – Lunar Year-end ceremony @ 9:00pm
Từ ngày 10-12 - Ba ngày Tết – Khai Đàn Dược Sư – 3 New Day – Medicine Sutra chanting
Thứ Tư ngày 14 - Lễ Năm Mới tại Tv. Tây Thiên / Westlock New Year ceremony @ 11:30am
Thứ Bảy ngày 17 - Ngày tu học tiếng Anh / Mindfulness day @ 9:00am
Thứ Bảy ngày 17 - Lễ Đầu Năm Chùa Vạn Hạnh / New Year ceremoy in Victoria
Chủ Nhật ngày 18 - Lễ Đầu Năm Chùa Hải Đức, Chùa Tây Trúc / New Year ceremonies
Thứ Bảy ngày 24 - Trì Kinh Pháp Hoa và pháp thoại / Chant Lotus Sutra @ 9:00am
Chủ Nhật ngày 25 - Rằm Thượng Nguyên & tụng Giới/ New Year Full Moon @ 10:30am
Ngày 27-29 - Phật sự tại Thailand / Retreat & Dharma talk in Thailand.

THÁNG 3 MARCH
Từ ngày 1-3 - Khóa tu tại Thailand / Retreat in Thailand
Thứ Tư ngày. 6 - Pháp thoại công cộng Tầng 10, PrincejPalace Hotel Bangkok (liên lạc 0938.085.828)
Từ ngày 13-17 - Tu học cho đoàn hành hương từ Á Châu tại Tv. Tây Thiên / Asian Buddhist Pilgrimage
Chủ Nhật ngày 17 - Kỷ niệm Thái tử Sidhatha xuất gia / Sidhartha’s leaving home ceremony @ 10:30am
Chủ Nhật ngày 17 - Sinh hoạt PGHQ / Korean Buddhist activity @ 2:00pm
Thứ Bảy ngày 23 - Ngày tu học tiếng Anh / English mindfulness day @ 9:00am
Chủ Nhật ngày 24 - Kỷ niệm Phật Niết Bàn/ Buddha’s Nirvana Day @10:30am
Từ 28-31 - Khóa tu Thanh Thiếu Niên / Youth Spring Retreat @ Westlock Centre
Từ 29,30,31 - Khóa tu Mùa Xuân, Pháp hội Ngũ Bách Danh Quán Âm / Viets Spring Retreat

THÁNG 4 APRIL
Thứ Hai ngày 1 - Khóa tu Mùa Xuân / Viets Spring Retreat
Thứ Tư ngày 3 - Lễ Thanh Minh tại Niệm Ân Đường Tv. Tây Thiên @ 10:30am
Thứ Năm ngày 11 - Pháp thoại Chùa Tịnh Luật / Dharma talk in Houston @ 7:00pm
Từ 12-14 - Khóa tu Chùa Viên Thông / Retreat in Houston
Thứ Bảy ngày 20 - Pháp thoại Chùa Từ Bi 5965 E State Blvd. Fort wayne, IN 46815
Chủ Nhật ngày 21 - Ngày tu học Tv. Diệu Quang Indiana / Mindfulness day Indiana
Chủ Nhật ngày 21 - Sinh hoạt PGHQ / Korean Buddhist activity @ 2:00pm
Từ 22-30 - Khóa tu Thiền chư Ni / Nuns Meditation Retreat
Thứ Ba ngày 23 - Bố Tát chúng Xuất Gia tại Tv. Tây Thiên

Ghi chú: Sẽ được cập nhật nếu có chương trình nào thay đổi.Schedule may update if schedule change.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com