CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT SPECIAL SUMMER PROGRAM July & August Các ngày Lễ và Khóa Tu Hè - Tháng 7 & 8 năm 2023

04 Tháng Năm 20232:25 CH(Xem: 1784)
Xin hoan hỷ bấm vào link dưới đây: 
Chuong trinh KT Hè 2023 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT
SPECIAL SUMMER PROGRAM July & August
Các ngày Lễ và Khóa Tu Hè - Tháng 7 & 8 năm 2023

Thứ Bảy ngày 1-2 tháng 7 - Thọ Bát Quan Trai lúc 9:00 sáng / Mindfulness day

Thứ Bảy ngày 8 tháng 7 – Ngày quán niệm (tiếng Anh) lúc 9:00 sáng / English Mindfulness Day

Từ 17-18 tháng 7 – Sinh hoạt trẻ em tại Tv. Trúc Lâm 9:00 sáng đến 6:00 chiều / Youth programs

Từ 20-25 tháng 7 – Khóa tu Thanh Thiếu Niên tại Tv. Tây Thiên / Young adults retreat in Westlock centre

Từ 25-30 tháng 7 – Công quả và tiếp đón tu sinh về Tv. Tây Thiên / Voluntering & welcoming guests

Thứ Hai ngày 31-7-2023
04:00 chiều - Hợp chúng xuất gia/ Monastics meeting
05:30 - Cơm chiều / Dinner
07:30 tối - Sám hối, họp chúng, hướng dẫn / Begining Anew ceremony & Orientation

Thứ Ba ngày 1-8-2023
05:00 sáng - Thức chúng / Wake up
08:00 - Điểm tâm / Break fast
09:00 - Lễ xuất gia gieo duyên / Short-term retreat opening ceremony
11:30 - Quá đường, kinh hành / Formal lunch
01:00 trưa - Chỉ tịnh / Resting
02:00 - Thức chúng / Wake up
02:30 - Pháp thoại / Dharma talk
04:00 chiều - Lạy Ngũ Bách Danh Quán Âm & Công phu chiều / Evening service
05:30 - Dược thực / Dinner
07:30 tối - Pháp thoại / Dharma talk
09:30 - Toạ thiền / Dharma talk
10:30 - Chỉ tịnh / Resting

Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8
05:00 sáng - Thức chúng / Wake up
06:00 - Tỉnh tâm, công phu sáng / Morning session
08:00 - Điểm tâm / Break fast
09:30 - Pháp thoại / Dharma talk
11:30 - Quá đường, kinh hành / Formal lunch
01:00 trưa - Chỉ tịnh / Resting
02:00 - Thức chúng / Wake up
02:30 - Pháp thoại / Dharma talk
04:00 chiều - Lạy Ngũ Bách Danh Quán Âm / Evening service
05:30 - Dược thực / Dinner
07:30 tối - Pháp thoại / Dharma talk
09:30 - Toạ thiền / Dharma talk
10:30 - Chỉ tịnh / Resting

Thứ Bảy ngày 5 tháng 8 (19-6-Quý Mão - Kỷ niệm BT Quán Âm)
06:00 sáng - Tĩnh tâm, lạy Ngũ Bách Danh Quán Âm / Morning session
08:00 - Khởi hành về Tv. Trúc Lâm / Back to visit Truc Lam Monastery
10:30 sáng - Lễ Phật, cúng linh tại Tv. Trúc Lâm / Weekly service at Truc Lam
12:30 trưa - Dùng cơm trưa tự do tại Tv. Trúc Lâm / Lunch
02:00 chiều - Thăm NDL Tuổi Hạc / Visit senior home
03:30 - Về lại Tv. Tây Thiên / Back to Westlock Centre
05:00 chiều - Dược thực (chư Tăng Ni) /Dinner for Monastics only
- Toàn chúng tự do Sinh hoạt, ẩm thực / Activities
07:30 tối - Pháp thoại (chánh điện Tv. Tây Thiên) / Dharma talk
09:00 - Lễ thắp nến cầu nguyện / Candle Vigil ceremony
11:00 - Chỉ tịnh / Resting

Chủ Nhật ngày 6 tháng 8
06:00 sáng - Tĩnh tâm, lạy Ngũ Bách Danh Quán Âm / Morning session
08:00 - Điểm tâm / Breakfast
09:30 - Pháp thoại tại chánh điện Tv. Tây Thiên / Dharma talk
11:00 sáng - Chính thức cầu nguyện BT Quán Âm / Parent’s Day ceremony
03:00 chiều - Kỳ siêu hiệp kỵ tại Niệm Ân Đường Tv. Tây Thiên / Ceremony at Memorial Hall
06:00 - Dược thực / Dinner

Từ ngày ngày 7-8 tháng 8
05:00 sáng - Thức chúng / Wake up
06:00 - Tỉnh tâm, công phu sáng / Morning session
08:00 - Điểm tâm / Break fast
09:30 - Pháp thoại / Dharma talk
11:30 - Quá đường, kinh hành / Formal lunch
01:00 trưa - Chỉ tịnh / Resting
02:00 - Thức chúng / Wake up
02:30 - Pháp thoại / Dharma talk
04:00 chiều - Lạy Ngũ Bách Danh Quán Âm / Evening service
05:30 - Dược thực / Dinner
07:30 tối - Pháp thoại / Dharma talk
09:30 - Toạ thiền / Dharma talk
10:30 - Chỉ tịnh / Resting

Thứ Tư ngày 9 tháng 8
05:00 sáng - Thức chúng / Wake up
06:00 - Tỉnh tâm và công phu sáng / Morning session
08:00 - Điểm tâm / Break fast
09:30 - Pháp thoại / Dharma talk
11:30 - Quá đường, kinh hành / Formal lunch
01:00 trưa - Chỉ tịnh / Resting
02:00 trưa - Lạy Ngũ Bách Danh Quán Âm - Thí thực Cô Hồn / Memorial for Deceased
05:30 - Dược thực / Dinner
07:30 - Sinh hoạt chung / Being
09:30 tối - Toạ thiền / Dharma talk
10:30 - Chỉ tịnh / Resting

Thứ Năm ngày 10 tháng 8
06:00 sáng - Tỉnh tâm, lạy Ngũ Bách Danh Quán Âm / Morning session
09:00 sáng - Lễ cấp chứng điệp khóa tu / Certificate ceremony
11:30 - tác bạch cúng dường Trai Tăng của BTC / Maha Sangha offering
01:00 trưa - Lễ Xả Giới Xuất gia gieo duyên / Closing ceremony
03:00 chiều - Lễ truyền Giới Thập Thiện và tại gia Bồ Tát / Precepts transmission ceremony
06:00 - Dược thực - hoàn mãn / Ending

Chủ Nhật ngày 13 tháng 8
10:30 sáng - Lễ Khai KinhVu Lan tại Tv. Trúc Lâm / Weekly service at Truc Lam Monastery

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Năm 20232:18 CH(Xem: 8136)
13 Tháng Tư 20236:55 CH(Xem: 1144)
17 Tháng Giêng 20233:27 CH(Xem: 1536)
17 Tháng Giêng 20233:07 CH(Xem: 4866)
03 Tháng Giêng 20237:34 SA(Xem: 12361)
06 Tháng Mười Một 20226:54 SA(Xem: 2291)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com