NGHI THỨC CÔNG PHU KHUYA

06 Tháng Mười Một 20226:54 SA(Xem: 1872)

Mở Kinh xin hoan hỷ bấm vào link dưới đây:   
NGHI THỨC CÔNG PHU KHUYA (Kinh Nhật Tụng trang 7 -55)  
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
31 Tháng Ba 20237:43 SA(Xem: 119)
13 Tháng Hai 202310:41 CH(Xem: 2602)
13 Tháng Hai 202310:23 CH(Xem: 1648)
17 Tháng Giêng 20233:27 CH(Xem: 1177)
17 Tháng Giêng 20233:07 CH(Xem: 3463)
03 Tháng Giêng 20237:34 SA(Xem: 7307)
15 Tháng Mười 202210:46 SA(Xem: 1770)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com