LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE Tháng 11-12, 2022

20 Tháng Mười 20223:57 CH(Xem: 1838)
Xin hoan hỷ bấm vào link dưới đây:   
Lich sinh hoat hang thang  

LỊCH SINH HOẠT – MONTHLY SCHEDULE
Tháng 11-12, 2022  

THÁNG 11 NOVEMBER
Thứ Sáu ngày 4 - Lớp thiền và tụng Giới tiếng Anh – Friday Meditation @ 6:30pm
Thứ Bảy ngày 5 - Khóa tu Bát Quan Trai / Mindfulness Day @ 9:00 am (lùi 1 giờ vào khuya)
Chủ Nhật ngày 6 - Kỷ niệm Rằm Hạ Nguyên / Sunday service @ 10:30 am
Thứ Ba ngày 8 - Tụng Giới Xuất Gia / Monastic Precepts recitation @ 2:30pm
-Sám hối tụng Giới / Precepts recitation at 7:30pm
Thứ Ba ngày 8 - Pháp thoại tại Chùa Linh Sơn Austin, TX @ 7:00pm
Thứ Tư ngày 9 - Pháp thoại tại Chùa Trúc Lâm, Hutto, TX @ 7:00pm
Thứ Sáu ngày 11 - Pháp thoại tại Chùa Pháp Nghiêm, Norfolk, VA
Thứ Sáu ngày 11 - Lớp thiền tiếng Anh / Friday meditation @ 6:30pm
Thứ Bảy ngày 12 - Ngày Quán niệm tiếng Anh/ Mindfulness Day @ 9:00 am
Thứ Bảy ngày 12 - Thiền tập & Pháp thoại / Dharma talk @ 7:30 pm
Chủ Nhật ngày 13 - Khóa lễ hằng tuần / Sunday service @ 10:30am
Thứ Hai ngày 14 - Pháp thoại tại Prince Edward Island @ 7:00pm
Thứ Ba ngày 15 - Pháp thoại tại New Brunswick @ 11:00am
Thứ Ba ngày 15 - Pháp thoại tại Halifax @ 7:00pm
Thứ Bảy ngày 19 - Tụng kinh Niết Bàn/ Chanting @ 7:30pm
Chủ Nhật ngày 20 - Phật sự tại Chùa Tây Trúc / Kelowna’s activity @ 11:00am
-Khóa lễ hằng tuần / Sunday service @ 10:30am at Trúc Lâm
-Sinh hoạt PG Hàn Quốc / Korean Buddhist activity @ 2:00pm
Thứ Bảy ngày 26 - Thiền tập & pháp thoại / Meditation & Dharma talk @ 7:30pm
Chủ Nhật ngày 27 - Khóa lễ hằng tuần / Sunday service @ 10:30am

THÁNG 12 DECEMBER
Thứ Bảy ngày 2 - Lớp thiền tiếng Anh / Friday meditation @ 6:30pm
Thứ Bảy ngày 3 - Thọ Bát Quan Trai / Vietnamese Mindfulness day @ 9:00am
Chủ Nhật ngày 4 - Khóa lễ hằng tuần / Sunday service @ 10:30am
Thứ Tư ngày 7 - Tụng giới Xuất gia / Monastic precept recitation @ 11:00am
Thứ Năm ngày 8 - Sám Hối, tụng Giới cư sĩ / Precepts recitation @ 7:30pm
Thứ Bảy ngày 10 - Ngày Niệm Phật tại Tv. Trúc Lâm @ 2:00pm đến 9:00pm
Thứ Bảy ngày 10 - Pháp thoại tại Orlando, FL / Dharma talk
Chủ Nhật ngày 11 - Pháp thoại tại Chùa Hương Hải, Davie FL
Thứ Hai ngày 12 - Pháp thoại tại Chùa Khánh Việt, Davie FL
Thứ Ba ngày 13 - Pháp thoại tại Chùa Lộc Uyển, West Palm Beach, FL
Thứ Tư ngày 14 - Pháp thoại tại Chùa Tịnh Tâm, Jackson Ville, FL
Thứ Sáu ngày 16 - Pháp thoại tại Pháp Viện Minh Đăng Quang, Tampa Bay, FL
Thứ Sáu ngày 16 - Bế mạc lớp thiền / Last session, Winter break @ 6:30pm
Thứ Bảy ngày 17 - Ngày Quán Niệm tiếng Anh/ Mindfulness Day @ 9:00am
Ngày 17-18 - Khóa tu tại TV. Ngày Mới, Plant City, FL
Thứ Bảy ngày 17 - Ngày Quán Niệm tiếng Anh/Mindfulness Day @9:00am
-Trì Kinh Niết Bàn / Chanting @ 7:30pm
Chủ Nhật ngày 18 - Khóa lễ hằng tuần / Sunday service @ 10:30am
Thứ Bảy ngày 24 - Thiền tập & pháp thoại / Dharma talk @ 7:30pm
Chủ Nhật ngày 25 - Khóa lễ hằng tuần / Sunday service @ 10:30am
Từ 28-30 - KT Mùa Đông thanh thiếu niên / Youth Winter Retreat
Từ 28-31 - KT Mùa Đông – trì Kinh Hoa Nghiêm tập 3-4
Thứ Bảy ngày 31 - Đón Giao Thừa 2023 tại Tv. Tây Thiên
Chủ Nhật ngày 1//2023 - Lễ Kỳ An Năm Mới và Phật Thành Đạo @ 10:30am

Ghi chú: Lịch sinh hoạt sẽ được cập nhật nếu có chương trình nào thay đổi. Schedule may update if
schedule change.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Mười Một 20226:54 SA(Xem: 481)
04 Tháng Mười Một 20229:52 SA(Xem: 1697)
15 Tháng Mười 202210:46 SA(Xem: 819)
11 Tháng Mười 20224:36 CH(Xem: 587)
31 Tháng Giêng 20227:43 CH(Xem: 3585)
26 Tháng Ba 202012:12 CH(Xem: 5932)
ỦNG HỘ CÚNG DƯỜNG
Donate Amount:
(Currency: CAD)
Provide Receipt For Taxes (Cần Biên Nhận Khai Thuế)
Đặc San Vườn Trúc
11328 - 97 St, Edmonton, AB, Canada T5G 1X4 Phone (780) 471-1093, Email: tvtruclam97@gmail.com